ไมค์ พิรัชต์ เจอหล านส าว น้องลิ ซซี่ ครั้ งแร ก ก็ต กห ลุ มรั กในทันที

เชื่ อว่าใครหล ายคนเมื่อได้เห็นเ ด็ กน้อยวั ยแร กเ กิ ด ก็มั กจะต กหลุ มรั กในความน่ารั กของหนู ๆ กันอย่ างแน่นอน เช่นเดียวกับนักร้องนักแสดงหนุ่ม “ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศ าลกุล” ที่ถึงแม้ต อนนี้จะโกอินเตอร์ไปรับงานแสดงไกลถึงต่างประเทศ แต่เมื่อได้กลั

บอย พีชเม กเกอร์ สุ ดท น หลั งเห็ นสิ่ งที่แฟ นเ พลงทำกับ โจอี้

จากกระแ สข่าวที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่ างมากในโล กโ ซเชี ยล สำหรับประเด็ นที่นักร้ องหนุ่ม “โจอี้ ภูวศิษฐ์” กำลังร้ องเพลงอยู่ในร้ านอาหารแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดชลบุรี แล้วถู กลู กค้ าป าเ งิ นใส่หน้ า จ นเจ้

สดใสเกินต้าน “แอฟ ทักษอร” อวดลุคสาว “y2k” ละมุนไปหมด

แฟนคลับหลายคนคงจะได้เห็น แอฟ ทักษอร ในแวดวงการบันเทิงมานานหลายปี แต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบัน แอฟ ทักษอร อายุ 42 ปี แล้วนะคะ และนอกจากนี้ยังมีลูกสาวที่โตมากๆแล้วอย่างไรก็ตามคุณแม่ก็ยังคงสวยเป๊ะเหมือนเดิม และหลังจากที่ได้กลับมาโสดอีกครั้ง แอฟ ทักษอร ก็ดูมีความสวยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะและนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการเป็นพิธีกรรายการชื่อดังให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆอีกด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเธอ โดยล่าสุดมีรายงานว่าทาง polyplus_jad_hai ได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักของคุณ แอฟ ทักษอร ลุคสาว y2k ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีความน่ารักและแบ๊ว สมกับเป็น

แ ม่ชมพู่ อารย า ฝ าก น้องเกล ให้ พี่ส ายฟ้า พี่พ ายุ ช่ วยเลี้ ยง น่ารั กมาก

เรียกได้ว่าเป็นซุปต าร์ที่มีแฟ นคลั บติ ดต ามกันทั้งบ้ านเลยก็ว่าได้ สำหรับครอบครั วของซุปต าร์เจ้ าแ ม่แฟชั่นอย่ าง “ชมพู่ อารย า” ที่มีลู กชายฝาแฝด 2 คนอย่ าง “น้องส ายฟ้า-น้องพ ายุ” ที่ต

อ าจ ารย์แ ม่ ตำน านครูภาษ าไทย ฉล องวันเ กิ ดอ ายุคร บ 87 ปี

หากจะย้ อนเวลากลั บไปพูดถึงครูสอนภาษาไทยที่มีวิธีการพูดและการสอนที่เป็นเอ กลั กษณ์ เชื่ อว่าหล ายคนน่าจะนึกถึง “อาจารย์แ ม่” หรือ “รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ” ที่ล่าสุดได้มีภ าพฉล องวันเ กิ ดอ ายุคร บ 87 ปีออกมา งานนี้แฟ น ๆ

สิ่ งที่ อั้ ม พัชร าภา ทำ หลั งเห็น รั ศมีแข ยืนรอสั มภาษณ์นาน

เป็นการกลั บมารับงานแสดงภ าพยนตร์อีกครั้ งในรอบ 8 ปีของซุปตาร์ตัวแ ม่อย่ างสาว “อั้ ม-พัชร าภา ไชยเชื้ อ” ในภ าพยนตร์ฟ อร์มยั กษ์เรื่อง “ทิดน้อย” ประกบคู่กับ “อนันดา เอเวอริงแฮม” โดยได้ศิลปินตล กระดั บแ ถวหน้

ตั๊ ก บงกช เผ ยมีเจ้ าชายมาขอเด ต พร้อ มเ ปย์ถึง 60 ล้ าน

เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถอีกคนหนึ่งที่มีผลงานออ กมาให้แฟ น ๆ ได้ชมกันอย่ างย าวนาน ซึ่งพั กหลั งเธอขอเบ ร คงานในวงการบันเทิง เพื่อไปเลี้ ยงลู กช ายให้ดีที่สุด สำหรับ “ตั๊ก บงกช” ภรรย าสาวสุดที่รั กของ “เจ้ าสั วบุ

หนุ่ ม ก รรชั ย ฝ ากถึง แ จ๊ส ช วนชื่ น ทำเพื่ อพี่ได้ไ หม

เรียกว่าเป็นนักแสดงตล กแห่งยุ คที่ไม่ว่าจะแสดงอะไรก็สร้ างเสี ยงฮ าให้กับผู้ช มได้ตลอ ด สำหรับ “แ จ๊ส ช วนชื่ น” ที่ช่ วงหลั งมานี้เจ้ าตั วมั กจะแสดงคั ฟเว อร์เป็นคนดังมากมาย ซึ่งต้ องบอ กเลยว่า

ตู มต าม ยุทธนา เปิ ดใ จ รั กภร รย ามาก ไม่ติ ด หากลู กมาก่ อนแต่ ง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาร าหนุ่มที่มีความสามารถทั้งการแสดงและการร้ องเพลงที่มีร างวัลชนะเลิ ศร ายการ เดอะสต าร์ ก ารั นตี สำหรับ “ตู มต าม-ยุทธนา เปื้ องกล าง” ที่ก่ อนหน้ านี้ได้เผยภ าพจดทะเบี ยนส มร สกับ

แพทริเ ซีย กู๊ด เผ ยเรื่ องเดียวที่ส ามีขอหลั งแต่ งงาน

เรียกว่าเป็นนางเอ กอีกคนหนึ่งที่เข้าสู่ว งการบันเทิงมาตั้ งแต่อายุยังน้ อย ทำให้เราได้เห็นผลงานของเธอในหล ากหล ายบ ทบ าท สำหรับนางเอ กสาว “แพทริเซี ย กู๊ด” ที่ล่าสุดเธอได้ตั ดสิ นใ จแต่ งงานกับนักธุ รกิ จหนุ่ม “โน้ต วิเ ศษ”

วิว าห์ล่ ม อาไท เลิ กแฟ นส าวกว่า 4 เดื อนแล้ว

หากจะพูดถึงนักแสดงตล กในว งการบันเทิงไทยที่เห็นหน้ ากันมาตั้งแต่ยังเ ด็ ก เชื่ อว่าหล ายคนคงจะคุ้นหน้ าคุ้นต า “อาไท กลมกิ๊ ก” ที่ต อนนี้กล ายเป็นนักแสดงตล กรุ่นใหม่ที่ฝีมื อไม่ธร ร มดา เพราะด้วยสไ ตส์การเล่นมุ กที่เป็นเอ กลั

หนิง ปณิต า ปลื้ มใ จน้ำต าไ หลหลั ง เข้ม หัสวีร์ คว้ าใ บปริ ญญ าสำเร็ จ

กล ายเป็นบั ณฑิ ตป้ ายแด งไปอีกคนแล้ว สำหรับพ ระเอ กหนุ่ม “เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศ าล” ที่ได้สำเร็ จการศึกษาจากคณะนิเทศศ าสตร์ มหาวิทย าลั ยธุรกิจบั ณฑิ ตย์ ท่ ามกล างครอบครั วเเละเหล่ าบร

พล อย ภัทร ากร อว ดหุ่ นฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม กล้ ามหน้ าท้ องก็มา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ดูแ ลตั วเองดีมาก จ นดูส วยขึ้นผิ ดหูผิ ดต า สำหรับนักแสดงสาว “พล อย ภัทรา กร” ที่ล่าสุดเธอได้มีโอก าสเดินทางไปเที่ ยวภูเก็ต พร้อ มลุ กขึ้นมาโ ช ว์ความเซ็ กซี่และรู ปร่ างเฟิ

น้ องมายู แต่ งชุดเป็นอาหม วย ต้ อนรับตรุ ษจี น เป็นส าวขึ้ นเย อะเลย

เป็นอีกหนึ่งครอบครั วคนบันเทิงที่น่ารั กและมีคนติ ดต ามอยู่ไม่น้ อยเลย สำหรับครอบครั วของผู้จัดคนเก่ ง “เมย์ เฟื่ องอาร มย์” กับพิธีกรและผู้ประก าศข่ าว “หนุ่ม ก รรชัย” ที่แม้เราจะไม่ค่ อยเห็นรูปหว าน ๆ ลงโ ซเซี

แพทริเซี ย ตอ บแล้ว หลั ง โน้ต วิเศ ษ ล บรูปในไ อจี เหลื อแค่รู ปแ ต่งง าน

เรียกว่าเป็นคู่รั กข้าวใหม่ปล ามั นที่เพิ่งเข้าป ระตูวิว าห์กันไปเมื่อไม่นานมานี้ สำหรับบคู่ของนางเอ กสาว “แพทริเซี ย กู๊ด” และไ ฮโ ซหนุ่ม “โน้ต วิเศ ษ” ที่ ต้องบอ กเลยว่า ชีวิ ตหลังแต่ งง านยิ่งสวีต แถมแฮปปี้สุด

1 2 3 23