นักข่าวถึงกับต กใ จ นาที ลีน่าจัง ดึ งผมตัวเองกล างว งสื่อ

นักข่าวถึงกับต กใ จ นาที ลีน่าจัง ดึ งผมตัวเองกล างว งสื่อ

เรียกได้ว่ากำลังกล ายเป็นประเด็ นดร าม่ าที่หล ายคนให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้ จากกรณีที่ “ลีน่าจัง” อาศัยจังหวะที่เข้าไปกอ ดกับ “แพรรี่ ไพรวัลย์” ดึ งวิ กผมของ แพรรี่ จนห ลุด

ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็หั วเ ราะอย่างสนุกสนาน พร้อ มถามทีมงานว่า ถ่ ายทันไหม อีกต่างหาก จนเ กิ ดเสี ยงวิพากษ์วิจ ารณ์ถึงการกระทำของเธอไปทั้งโ ซเชี ยล

ล่าสุด ลีน่าจัง ก็ออกมาสร้ างเสียงหั วเร าะก่ อนเริ่มการแ ถลงข่าว กรณีดราม่า ดึ งวิ กผมของ แพรรี่ โดยเธอได้หยอกล้ อกับสื่อมวลช น⁣ พร้อมบอกว่า “นี่ค่ะ ดึ งเลย เป็นการแสดงนะคะ ไม่มีใครกล้ าดึ งผมดิชั้น ดิชั้นเลยดึงตัวเองเลย หรือจะให้ แพรรี่ มาดึ งเองก็ได้เลย ดึ งอย่างนี้ ๆ ๆ ๆ เลย⁣

ทั้งนี้ ลีน่าจัง ได้เข้าไปแจ้ งความดำเนินค ดีกับ แพรรี่ ในข้อหาหมิ่ นประม าทฯ ซึ่งก่อนหน้ านี้ เกิ ดกระแสดร าม่ าที่ ลีน่าจัง ได้ดึ งวิ กผมของ แพรรี่ กล างไลฟ์สด จนเกิ ดการวิพากษ์วิจ ารณ์ในโซเชียล พร้อ มทั้งยังมีคนเข้าไปต่อว่าเธอจำนวนมาก จ นทำให้เธอเกิ ดอาการเครี ย ดนั่นเอง⁣

อย่างไรก็ถือว่าเป็นคนที่สร้ างสีสันและเสี ยงหั วเร าะให้กับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีนะคะ