หนุ่มดีใ จ ถู กร างวัลที่ 1 รับทรั พย์ 30 ล้ าน

หนุ่มดีใ จ ถู กร างวัลที่ 1 รับทรั พย์ 30 ล้ าน

เรียกได้ว่าผ่ านไปเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว สำหรับการประกาศผลสล ากกิ นแบ่ งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

โดยร างวัลที่ 1 ร างวัลละ 6,000,000 บ าท เลขที่ออ ก 297411

ร างวัลเลขหน้า 3 ตัว ร างวัลละ 4,000 บ าท เลขที่ออ ก 181 789

ร างวัลเลขท้าย 3 ตัว ร างวัลละ 4,000 บ าท เลขที่ออ ก 101 664

ร างวัลเลขท้าย 2 ตัว ร างวัลละ 2,000 บ าท เลขที่ออ ก 92

ล่าสุดในโล กออนไลน์ได้มีการรายงานว่า พบหนุ่มถู กลอตเต อรี่ร างวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รับร างวัลกว่า 30 ล้ านบ าท โดยทางเฟซบุ๊กเพจ วันนี้สะพานสี่-บ่อวิน ได้โพสต์ภ าพหนุ่มผู้ถู กร างวัล พร้อ มระบุว่า “30 ล้ าน อยู่ซ อยสุพรรณ-สะพานสี่จ้า ป าดดดยินดีด้วย ยินดีกับพี่เอ็มด้วยครับ” ท่ ามกล างชาวโ ซเชี ยลที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่ างมากมาย

อย่ างไรก็ต้ องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ งานนี้เรียกว่าชีวิ ตเปลี่ ยนไปทันที กล ายเป็นเศร ษฐีหน้ าใหม่ไปเลย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: วันนี้สะพานสี่-บ่อวิน