ไ ม่ต้ องเดินมาทำงานแล้ว! คนทั้งออฟฟิ ศรวมเ งิ นกันซื้ อจั กรย านให้พี่แ ม่บ้ าน

ไ ม่ต้ องเดินมาทำงานแล้ว! คนทั้งออฟฟิ ศรวมเ งิ นกันซื้ อจั กรย านให้พี่แ ม่บ้ าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวบนโล กออนไลน์ที่มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลั งมีผู้ใช้งาน Tiktok @daddybankk ได้โพสต์คลิปวิดีโอทำเซอร์ไพรส์แ ม่บ้ าน ด้วยการซื้ อจั กรย านให้เป็นของขวั ญปีใหม่ ซึ่งจัก รย านคั นเดิมของพี่แ ม่บ้ านสภ าพใช้ไม่ได้แล้ว

โดยในคลิประบุไว้ว่า “แ ม่บ้ านที่ออฟฟิศ จั กรย านพังต้ องเดินมาทำงานทุกวัน ถือโอกาสรวมเ งิ นกับพี่ ๆ ซื้ อคั นใหม่ให้ซะเลย อะไรที่เราเศ ร้า ใ จ ผ่ านพ้ นไปแล้วให้จ บไป #ปีของเรา

แ ม่บ้ านเห็นแล้วถึงกับร้ องไ ห้กันเลยทีเดียว

ดีใ จแทนพี่แ ม่บ้ านด้วยนะคะ เชื่ อว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็มีน้ำใ จให้กันเสมอ แถ มล่าสุดพี่แม่บ้ านยังได้นำรูปจั กรย านไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว

ชมคลิปที่นี่

ต้ องบอ กว่าเป็นบริษัทที่อยู่กันแบบครอบครั วจริง ๆ อย่ างไรก็ต้องขอชื่นชมเพื่อนร่วมงานทุก ๆ คนที่มีน้ำใจช่ วยเห ลื อกันและกันนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: daddybankk