เวียร์ ศุกลวัฒน์ เผ ยเบื้ องหลั งพาภรรย า วิกกี้ ถ่ ายแบบสุดน่ารั ก

เวียร์ ศุกลวัฒน์ เผ ยเบื้ องหลั งพาภรรย า วิกกี้ ถ่ ายแบบสุดน่ารั ก

กำลังจะได้เป็นคุณพ่อคุณแ ม่ป้ ายแด งเข้าไปทุกที สำหรับคู่ของพ ระเอ กหนุ่ม “เวียร์ ศุกลวัฒน์” และภร รย าสาวคนส วย “วิกกี้” ที่ได้ออ กมาเฉ ล ยเพ ศลู กคนแร กผ่ านช่ องยูทูบของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งก่อนที่จะเฉ ล ยเพ ศลู ก หนุ่มเวียร์ บอกว่า อย ากได้ลู กสาว เพราะที่ผ่ านมามีแต่ผู้ชาย ส่วน วิกกี้ อย ากได้ลู กชาย เพราะที่บ้ านมีแต่ผู้ห ญิง พร้อ มเผยว่า วางแผนอย ากเลี้ ยงลู กเอง

ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้ ลู กสาว ส มใ จคุณพ่อเลยล่ะค่ะ และยังตั้งชื่อให้ว่า “น้องวีลิน” อีกด้วย

ล่าสุด หนุ่มเวียร์ ก็ได้เผ ยคลิปเบื้องหลั งพาภรรย าถ่ ายแบบสุดน่ารั กผ่ านยูทูบช่ อง WEIRCATION ใน EP.27 เมื่อเหล่ าตัวจี๊ ดมารวมตัวกันถ่ ายรูปให้เ บบี๋

โดยงานนี้ว่าที่คุณพ่อลุ ยเองเกื อ บทุกขั้นต อนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นช่ างภาพ จัดท่ าโพสต์ให้ภรรย า และ ในบ างช่ วงของคลิป หนุ่มเวียร์ ยังได้เผ ยว่า อีก 2 อาทิตย์ก็จะได้เจอหน้ าลู กแล้วนะ คุณหม อบอ กว่า พอคร บ 37 week ให้คุณแ ม่เดินเยอะ ๆ จะได้คล อ ดง่าย ๆ

เรียกว่าเป็นภาพชุดที่น่ารั กมากจริง ๆ แถ มคุณพ่อและคุณแ ม่ยังอาร มณ์ดีขน าดนี้ เชื่ อว่าหล ายคนต่ างเฝ้ ารอว่า ตัวเล็ กจะเป็นเ ด็ กที่น่ารั กขน าดไหนนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: vikkiiexplorer และ weir19
ขอบคุณภาพจาก Youtube: Weircation