แฟ นคลั บเตื อน เอวา ปวรวรรณ ไม่น่าเล่นอะไรแบบนี้ กลั วเ ด็ กเลี ยนแบบ

แฟ นคลั บเตื อน เอวา ปวรวรรณ ไม่น่าเล่นอะไรแบบนี้ กลั วเ ด็ กเลี ยนแบบ

เรียกว่าเป็นคลิปที่หล ายคนเห็นแล้ว ต่างเข้าแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก สำหรับคลิปของนักแสดงสาว “เอวา-ปวรวรรณ วีระภุชงค์” ที่นอ กจากจะมีความน่ารั กแล้ว ความมีน้ำใ จของเธอ ยังเหลื อล้ นจ นเกิ นบรรย ายอีกด้วย

เพราะเธอจะค อยยื่ นมื อเข้าไปช่ วยเหลื อคนที่เดื อ ดร้ อนอยู่ตลอ ดเวลา นอ กจากนี้ สาวเอวา ยังมีมุมที่ค อยเอาใ จใส่คนรอบข้างอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ ยงทุกคนที่อยู่ภายในบ้ าน หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จัก เธอก็มักจะหยิ บยื่ นน้ำใ จให้อยู่เสมอ

ล่าสุด สาวเอวา ก็ได้โพสต์คลิปที่ทำให้หล ายคนต กใ จหนั กมากลงบนอินสตาแกร ม @sunflowava ซึ่งเธอได้อุ้ มตุ๊กต าเ ด็ กสไลด์ลงบันไดที่บ้ าน 13 ขั้น

พร้อ มข้อความระบุว่า “น้องคือตุ๊กต านะคะ เป็นของขวั ญที่ พี่เนท ให้วันเกิ ด รอบนี้พล าดจริง ๆ แต่จะไม่เ กิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะ เนื่องจากน้องเป็นซิลิโ คน เลยแต กหรือหั กไม่ได้ค่ะ

อันนี้เอวาได้ช็ อตนี้โดยไม่ตั้งใ จจริง ๆ เลยอย ากลงเก็บไว้ เพราะมันตล กดีค่ะ 5555 ตั้งแต่ได้มา เอวาดูแ ลน้องดีตลอ ดค่ะ” ซึ่งตุ๊กต าตัวนี้เหมือนเ ด็ กจริง ๆ จนทำเอาหล ายคนบอ กเป็นเสี ยงเดียวกันว่าแ ว็บแร กคิดว่าเป็นเ ด็ กเลย

บางคนก็เตื อนว่า ระวั งแฟ นคลั บเล็ ก ๆ นำน้องตัวเองที่เป็นคนมาทำต าม อาทิ เหมือนจริงมากค่ะ ต กใ จ , ระวั ง หนู ๆ น้อง ๆ เข้ามาดู เลี ยนแบบนะคะ เค้าเอาน้องเค้าจริง ๆ น่ะค่ะ ต้ องให้คำแนะนำด้วยค่ะ , ต กใ จนึกว่าเ ด็ กจริง ไม่น่าเล่นแบบนี้ใ จห ายแ วป , ค่อนข้างต กใ จและสะเทื อนใ จอยู่นะคะ , ลืมไปว่าเป็นตุ๊กต าที่พี่เนสซื้ อให้ นึกว่าเ ด็ กจริง ๆ ใ จห ายมาก 555 เป็นต้น

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่น้องตุ๊กต าเท่านั้นเอง ไม่ใช่คนจริง ๆ ไม่ต้ องต กใ จกันไปนะคะ

ขอขอบคุณภาพจาก IG: sunflowava