ตงตง พูดแล้วสถานะ เบส หลั งถู กโ ยงคู่รั กไม่กล้ าเลิ ก เพราะกลั วพ่อฝ่ ายห ญิง

ตงตง พูดแล้วสถานะ เบส หลั งถู กโ ยงคู่รั กไม่กล้ าเลิ ก เพราะกลั วพ่อฝ่ ายห ญิง

เรียกได้ว่าเป็นคู่รั กที่มีกระแ สข่าว รั ก ๆ เลิ ก ๆ มากที่สุดคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ สำหรับคู่ของ “ตงตง กฤษกร” กับหว านใ จอย่าง “เบส รักษ์วนีย์

ล่าสุด หนุ่มตงตง ก็ได้ออ กมา วอ นทุกคนเข้าใ จที่ไม่ค่อยหว านกับ สาวเบส เพราะถึงแม้จะไม่มีรู ปคู่ แต่ก็ยังไม่เลิ กกัน ชีวิตแฮปปี้บ้ าง ทะเล าะบ้าง ต อนนี้ลุยละครและทุ่ มเทเวลาให้กับการส ร้างบ้ านรวมต กแ ต่งกว่า 20 ล้ านบ าท

ส่วนช่วงสงกร านต์แพล นกลั บไปหาแ ม่ แต่ก็ไม่ได้ชวนเบส พร้อ มโต้ข่าวลือที่ว่า ไม่กล้ าเลิ กกัน เพราะก ลัว พ่อสมรั กษ์ เชื่ อว่าวันหนึ่งหากเ กิ ดอะไรขึ้น พ่อก็ต้องเข้าใ จ

สำหรับเรื่องสร้ างบ้ าน หนุ่มตงตง เผยว่า ต อนนี้ก็น่าจะ 20-30 เปอร์เซ็นต์ครับ ถามว่าต ามแพล นไหม คือผมไปเลือกบ้ านที่สร้ างใหม่เลย ก็เลยต้ องใช้เวลาหน่อย ก็กะว่าจะให้มันจ บที่วันเ กิ ดช่ วงกันย ายน คิดว่าน่าจะทันครับ ส่วนงบที่วางไว้ คงจะต้องทำงานหนั กมากครับ (หั วเร าะ) ก็ตั้งง บไว้ไม่ให้เกิ น 20 ล้ าน รวมต กแ ต่งแล้ว

ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้คุมงานเอง ปล่ อยให้ช่ างเขาทำไปก่อน ผมคงเข้าไปดูหลั งจากเสร็จแล้ว และก็ต อนต กแ ต่ง จริง ๆ ก็พิเศษทุกห้อง มันคือความใ ฝ่ฝั นว่า ครั้ งนึงอย ากแ ต่งห้องต ามที่เราต้ องการ อย ากออ กแบบเองด้วย แต่ละห้องอาจจะไม่เหมือนกันเลย วางไว้หล ายแบบมาก

ไม่ได้ทำเพื่อ เบส ยังไม่ได้วางอะไรขนาดนั้นครับ แต่เป้ าหม ายหลั ก ๆ คือ เพื่อแ ม่ อย ากให้แ ม่เห็นสิ่งที่เราซื้ อ สิ่งที่เราสร้ างก่อน ก็คงทำห้องพิเศษให้คุณแ ม่เอาไว้ชั้นหนึ่ง ส่วนเรื่องต กแ ต่ง แ ม่บอ กยังไงก็ได้ ขอแค่ไม่เสี ยเ งิ นเยอะ ก็ไม่บอ กงบแ ม่ไว้ก่อน กลั วโ ดนบ่ น เพราะไม่เคยซื้ อของแ พงขน าดนี้มาก่ อน ครั้ งแร กในชีวิต แต่แ ม่คงรู้แล้วว่า มู ลค่ าเท่ าไหร่

แ ม่ก็บอกว่า จะว่าไปเรื่องนี้ก็เครี ย ด เพราะคนต่างจังหวัดเขามีความสุขที่ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้ าน ไปตลาด พอมากรุงเท พฯ มาอยู่คนเดียวเขาก็จะเหง า ถามว่าปรึกษาเขาไหม ก็ไม่ได้ปรึกษาครับ เพราะว่านี่เป็นความตั้งใ จของผมด้วย เราก็ไปทำโน่นนั่นคนเดียว จัดการเองทุกอย่ าง

ส่วนเรื่องความรั กกับ สาวเบส ที่เงียบไป เพราะตนทำงานหนั ก แต่ยังเหมือนเดิม ช่วงนี้ผมไปจริงจังกับละครหนั กมาก ผมถ่ ายละคร 4 วัน อีก 3 วัน ผมก็จะไปเรียนหนั กมาก ผมก็ยังคุยกันอยู่ครับ ก็ยังเหมือนเดิม ถามว่าความสั มพั นธ์น้อยลงไหม ก็ยังเหมือนเดิมครับ ถ้าน้อยลงก็อาจจะเป็นที่ทุกคนได้เห็นโน่นนี่นั่นน้อยลง

ก็ไม่มีปั ญห า ไม่มีเวลาให้นะครับ แต่ผมคิดว่าเขาก็ต้องเข้าใ จแหละครับ เพราะว่าผมก็บอกไว้ก่อนแล้วว่า ละครเรื่องนี้มันหนั กมากสำหรับผม ก็ต้องไปเรียนรำ ลิเก เครี ย ดมาก แทบจะไม่มีเวลาให้เลย

ซึ่ง เบส ก็มีบ่ นบ้ างนิดหนึ่งครับ ส่วนรูปคู่ที่แฟ น ๆ ถามหา ก็มีครับ แต่ผมก็อย ากให้ทุกคนเข้าใ จด้วย คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลย ตอนนี้ทำงานอย่ างเดียวเลย สงกรานต์กลั บบ้ านไปหาแ ม่ ไม่ได้ชวนเบสเลย เพราะว่าผมจะกลั บไป เหมือนพี่ชายผมรับปริ ญญ ารอบที่ 2 แล้วผมกลั บไปหล ายวันด้วย เลยไม่ได้ชวนครับ

อึ ดอั ดไหม เพราะมักจะถู กโ ยงว่า เลิ กกัน ?
ตงตง : อยู่กับปัจจุบัน จริง ๆ ไม่มีนะ ผมรู้สึ กว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน เราไม่สามารถไปรู้ว่า เหตุผลของเขาคืออะไร ทุกคนจะมีเหตุผลของเขาว่าเพราะอะไรต้องแย กกัน ห่ างกัน เลิ กกัน เราก็ทำของเราให้ดีที่สุด เราก็อยู่กับปัจจุบันของเราแหละ

เป็นเพราะไม่มีรูปคู่เหมือนเมื่อก่ อนไหมถึงถู กโ ยง ?
ตงตง : ผมว่ามันไม่ได้เกี่ ยวขน าดนั้น ผมก็มีเหตุผลของผม ผมทำงานจริง ๆ อย ากบอ กให้ทุกคนเข้าใ จ อาจจะไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนนะ ที่เห็นในยูทูบหรือลงรูปไปทำนั่น ทำนี่ เพราะว่าต อนนี้ผมก็มีเหตุผลของผมว่า ผมทำงานหนั กมากจริง ๆ ครับ

ไม่เห็นรูปคู่ ไม่ได้แปลว่าเลิ กกัน ?
ตงตง : ใช่ครับ ความหว านก็จะมีให้เห็นครับ ผมอย ากให้ทุกคนเข้าใ จ อย ากให้มันเป็นเรื่องของอนาค ต อะไรมันจะยังไง ก็อย ากให้ทุกคนเข้าใ จด้วย เพราะว่าหลั ก ๆ ตอนนี้ผมซื้ อบ้ าน ตอนนี้ผมมาจริงจังกับเรื่องทำงาน ก็รับงาน ทำโน่นนี่นั้น เดี๋ยวต้องมีค่ าใช้จ่ ายอีก มันเป็นการใช้ชีวิต อย ากให้ทุกคนเข้าใ จด้วยครับ

เครี ย ดบ้ างไหม ?
ตงตง : ก็มีเครี ย ดบ้ าง ผมรู้สึ กว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็มีข่าวอีกแล้ว สุดท้ายผมก็ต้ องเดินออ กมาต อบคำถาม ทั้ง ๆ ที่ผมทำงาน ไปเรียน ก็อย ากให้ทุกคนเข้าใจด้วย

ส่วนข่าวลือที่ไม่กล้ าเลิ ก เพราะก ลั วพ่อฝ่ ายหญิงนั้น ก็ไม่เกี่ ยวกับตน แต่หากวันหนึ่งเ กิ ดอะไรขึ้น พ่อก็คงเข้าใ จ จริง ๆ ไม่เกี่ยวครับ ผมยังไม่ได้เลิ ก สุดท้ายแล้วความรั กครั้ งนี้ มันเป็นความรั กของผมกับเบส ถ้ามีวันหนึ่งมันมีอะไร ท่านคงเข้าใ จ

ความรั กครั้ งนี้คุณพ่อเบสมีส่วนเข้ามาเกี่ ยวข้ องไหม ?
ตงตง : ก็มีครับ จริง ๆ ความรั กมันก็มีทั้งแฮปปี้บ้ าง ทะเล าะกันบ้ าง พ่อก็จะมาพูดว่า พ่อผ่ านมาแล้วนะ พูดโน่นนี่นั่นให้เข้าใ จซึ่งกัน และพ่อจะเป็นตรงกล างให้ครับ

โดยหลั งจาก หนุ่มตงตง ให้สัมภาษณ์แล้ว ต่างก็มีชาวโ ซเชี ยลเข้ามาคอ มเม นต์แสดงความคิดเห็นกันมากมาย

อย่ างไรก็คิดว่าเหล่ าบรรดาแฟ นคลั บต่ างก็ส่งกำลังใ จให้กับทั้งคู่ แม้ว่าจะมีเห ตุก ารณ์ต่าง ๆ เข้ามามากมาย อีกทั้งยังเชื่ อว่าถ้ามีความรั กและความเข้าใ จซึ่งกันและกัน ก็จะสามารถผ่ านเรื่องร าวต่าง ๆ ไปได้อย่ างแน่นอนคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: tongtong_thestar12