แต้ว ณฐพ ร เผ ยสาเ หตุที่ไม่ได้ไปร่ วมงานฟุ ตบอลช่ อง 3

แต้ว ณฐพ ร เผ ยสาเ หตุที่ไม่ได้ไปร่ วมงานฟุ ตบอลช่ อง 3

เรียกได้ว่ากำลั งเป็นประเ ด็ นที่ทำให้หล ายคนเ กิ ดความส งสั ยอยู่ไม่น้อย เมื่องานมหกร ร มความบันเทิงฉล องคร บร อบ 53 ปี ช่อง 3 ที่ได้รวมนักแสดงทั้งหมดของช่องมาโ ชว์ร้องและเต้นให้แฟ น ๆ ได้ชมกัน แต่ในปีนี้กลั บไ ร้เง าของ 2 นางเอ กดังอย่ าง “แต้ว ณฐพ ร” และ “แมท ภีรนีย์

ซึ่งเหล่าบรรด าแฟ นคลั บต่ างค าดเด ากันว่า ทั้งสองสาวน่าจะคิวไม่ว่าง โดย สาวแต้ว นั้นได้เดินทางไปพักผ่ อนอยู่ที่ต่างจังหวั ด ส่วน สาวแมท ก็ได้เดินทางไปพักผ่ อนอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเอง จึงคิดว่าน่าจะเป็นส าเห ตุทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้นั่นเอง

ล่าสุด สาวแต้ว ก็ไม่รอช้า ออ กมาโพสต์ชี้แจงผ่ านไ อจีสต อรี่ โดยระบุข้อความว่า “เสี ยด ายมากค่ะที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานครบรอบ 53 ปี ช่อง 3 ปกติไม่เคยพล าดสั กปี อย ากไปเต้ นกับทุกคนมาก ๆ

แต้ว เลยขอโอกาสนี้ขอโ ทษ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ผู้ให ญ่ช่อง 3 และแฟ นคลั บทุกท่ าน มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ แต่เนื่องจาก แต้ว กำลังรั กษ าตัวจากปั ญหาสุ ขภ าพที่เป็นตั้งแต่ต้นปี เลยจำเป็นต้ องใช้เวลาช่วงนี้ ดูแ ลรั กษ าสุขภ าพตัวเองก่ อนเป็นอันดั บแร ก เพื่อจะได้ห ายดีและกลั บมาทำงานได้อย่ างเต็มที่อีกครั้ ง

สุดท้ายนี้ แต้ว ต้องขอขอบคุณ ทุกกำลั งใ จจากครอบครั ว เพื่อน และคนรอบข้าง ที่รั กและเป็นห่ วง แต้ว เป็นอย่ างมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใ จ แต้ว ด้วยเช่นกันค่ะ

งานนี้ สาวแต้ว รีบออ กมาเคลี ยร์ใ จ ไม่ปล่ อยให้รอนานกันเลยทีเดียว อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ สาวแต้ว กลั บมาสุขภ าพแ ข็งแ รงเร็ว ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: taewaew_natapohn