เปิดสีหน้ าและส ายต า ลูลู่ หลั งเห็ น ก้อง ห้ วยไร่ ใส่ชุดบอลไปร่ วมแสดงความยินดี

เปิดสีหน้ าและส ายต า ลูลู่ หลั งเห็ น ก้อง ห้ วยไร่ ใส่ชุดบอลไปร่ วมแสดงความยินดี

เป็นอีกหนึ่งนักร้องลู กทุ่งสาวที่ได้จู งมื อแฟ นหนุ่มเข้าป ระตูวิว าห์ไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “ลูลู่ อ าร์สย าม” ที่ถู กแฟ นหนุ่มนอ กว งการซึ่งค บหาดูใ จกันมานานถึง 17 ปีทำเซ อร์ไพ รส์ขอแต่ งงานไปเมื่อปล ายปี 2563 แต่ด้วยสถ านก ารณ์ CV จึงทำให้ทั้งคู่ต้ องเลื่ อนงานแต่ งออ กมาเรื่ อย ๆ

จ นในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ถื อฤ กษ์งามย ามดีในช่ วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาค ม 2566 เวลา 09.29 น. ฝ่ ายเจ้ าบ่ าวก็ได้ยกขบวนแห่ขันหม ากตามประเพณีไทย เพื่อสู่ขอและทำพิธีวิวาห์กับ สาวลูลู่ เป็นที่เรียบร้อย

โดยบรรย ากาศภ ายในงานก็เต็มไปด้วยความสุ ขและความอบอุ่ น เพราะต่ างก็มีญ าติ ๆ ของทั้งสองฝ่ ายมาร่ วมเป็นสั กขีพย านรั กในครั้ งนี้ด้วย และในช่วงเย็นก็มีพิธีฉล องมงคลส มรส ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต อีกด้วย

ส่วนทางด้ านนักร้องหนุ่ม “ก้อง ห้วยไร่” ก็ไม่พล าดที่จะมาร่ วมแสดงความยินดีกับ สาวลูลู่ ด้วย แต่งานนี้ หนุ่มก้อง มาในลุ คที่ทำให้คนในงานมองกันทั้งงาน เพราะเจ้ าตั วใส่ชุดฟุ ตบอลที่ดูสบ าย ๆ ชิว ๆ เหลื อเกิ น

นอ กจากนี้ หนุ่มก้อง ยังได้โพสต์ภ าพของคู่บ่ าวสาวลงบนเฟซบุ๊กส่วนตั ว พร้อ มข้อความว่า “ก าลเท ศะคำที่ถู กสร้ างถู กประดิ ษฐ์ขึ้นมาทีหลั งก่ อนที่มนุษย์เ กิ ด ใครอย ากใช้ก็ใช้ไป อย่ าบังคั บผม ผมสะดวกแบบนี้ ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบว กกัน

และยังได้โพสต์ต่ออีกว่า “ยินดีกับพี่ชายพี่สาวนะครับ ขอโ ทษที่ทำให้เจ้ าบ่ าวเจ้ าสาวเสี ยใ จร้ องไ ห้ 555 ธีมท องไงหล่ะ มีใครท องกว่าผมไหม

ล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า koi_apirada ได้ออ กมาโพสต์คลิปบรรย ากาศภ ายในงานแต่ งของ สาวลูลู่ ซึ่งจากส ายต าที่เธอได้เห็นชุดที่ หนุ่มก้อง ใส่มาร่ วมงานแล้ว สามารถบอ กได้ถึงความรู้สึ กทั้งหมด เรียกว่ามองตั้งแต่หั วจร ดเท้ าเลยจริง ๆ แต่ก็ถือเป็นสีสันและสร้ างความฮ าให้กับงานได้อย่ างมากเลยทีเดียว

เรีย กว่าเป็นตั วจิ๊ ดแ ห่งว งการเพลงลู กทุ่งของเมือ งไ ทยเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะไปแส ดงที่ไหน ก็มักจะเรียกเสี ยงฮ าได้อยู่เสมอ อย่ างไรก็ต้องขอแสดงว่ายินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณภาพจาก FB: ก้อง ห้วยไร่ อีหลีหนิ่หล่ะ และ TikTok: koi_apirada