ค รูไพบูลย์ ท นไ ม่ไ หว ต อบชาวโ ซเชี ยลกล างไลฟ์ หลั งถู กถ ามเรื่องค ดี

ค รูไพบูลย์ ท นไ ม่ไ หว ต อบชาวโ ซเชี ยลกล างไลฟ์ หลั งถู กถ ามเรื่องค ดี

เรียกได้ว่าเป็นคนบันเทิงอีกคนที่ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มั กได้จะรับความส นใ จจากชาวโ ซเชีย ลอยู่ตลอ ด สำหรับ “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” ที่ก่ อนหน้ านี้เคยมีประเด็ นกับ เอ๋ มิรา อดีตแฟ นสาว จ นศ าลตั ดสิ นจำคุ-ก 8 ปี ไม่รอลงอ าญ า ต ามที่มีข่าวเสนอออ กไปแล้วนั้น

ล่าสุดใน TikTok ชื่อว่า greenyplus1 ได้โพสต์คลิปที่ ค รูไพบูลย์ ต อบคำถามชาวโ ซเชี ยล หลังมีคนบอกว่า ค รูไพบูลย์จะติ ดคุ-ก ซึ่งเจ้ าตั วบอ กว่า ขอต อบคำถามแค่ครั้ งเดียว สำหรับคนที่ถ าม(กรุณาคอ มเม นต์อย่ างสุภ าพ)

โดยในคลิป ค รูไพบูลย์ บอ กว่า “คุณถ ามว่าผมจะติ ดคุ-ก ผมจะติ ดข้อหาอะไร ก็ผมบอ กว่า ผมไม่ได้ทำ ก็เป็นผั วเป็นเมี ยกัน อยู่ด้วยกัน มั นจะพร ากผู้เย าว์ มันจะติ ดคุ-กได้ยังไง เขาก็ยินยอ ม ครอบครั วพ่อแม่เขาก็รู้กันหมด อยู่กิ นกันมา 7 ปี มันจะพร ากผู้เย าว์ได้ยังไง สูคือปึ กแท้ (ทำไมโ ง่จัง)

ถ้าเอ าไป 1 เดือน 2 เดือน แล้วเขาไม่ยินยอ ม ก็ว่าไปอย่ าง ถ้าพ่อแ ม่ไม่รับรู้ สังค มไม่รับรู้ อย่ างนี้สิเขาถึงเรียกว่า พร าก

ก็ไม่อย ากพูดไง พูดไปมันก็เว่ าไปซุ มปึ ก มันก็ปึกคือเก่า (พูดไปพวกโ ง่มันก็โ ง่เหมือนเดิม) คนที่รู้ เขาก็รู้ คนที่ไม่รู้ มันก็ปึ ก

งานนี้หลั งจากชาวโ ซเชี ยลได้ฟังแล้ว ต่างทำให้หล ายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพจาก IG: phaiboon_sangduan และ TikTok: greenyplus1