เอ้ก บุษก ร เผ ยโ มเม นต์สุดน่ารั กของ น้องดิน เเฟ น ๆ ต่ างชม สอนลู กดีมาก

เอ้ก บุษก ร เผ ยโ มเม นต์สุดน่ารั กของ น้องดิน เเฟ น ๆ ต่ างชม สอนลู กดีมาก

เป็นอีกหนึ่งครอบครั วคนบันเทิงที่น่ารั กและดูอบอุ่ นเป็นอย่ างมาก สำหรับครอบครั วของ “กัปตั น ภูธเนศ” และ “เอ้ก บุษก ร” ซึ่งทั้งคู่มีลู กชายหั วแ ก้วหั วแหว นด้วยกันหนึ่งคนคือ “น้องดิน” ที่ปัจจุบันอายุได้ 5 ขวบแล้ว บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งน่ารั ก แถ มยังฉ ายแว วความหล่ อต ามคุณพ่อมาติ ด ๆ เลยทีเดียว

ล่าสุด คุณแ ม่เอ้ก ก็ได้เผ ยโ มเม นต์ความน่ารั กของลู กชายลงในอินสตาแกร มส่วนตั ว @eggbusakorn พร้อ มบอ กเล่ าเรื่องร าวให้แฟ น ๆ ได้ฟังว่า “พี่ชายคนนี้เวลาโ ดนทำโท ษ ริ บของเล่นหรือง ดดูจอ พี่ดิน เค้าจะชิว ๆ ไม่ค่อยรู้สึ กค่ะ แต่สิ่งที่ได้ผลชะงั ดเลยคือ ง ดเย ลลี่ค่ะ 3 วัน 7 วัน ต ามความหนั กเบาของสถ านการณ์ 5555

บางทีมะม้าเอ้กก็ลืม เอาให้เค้าท าน เค้าก็จะค อยเตื อนเราว่า ดินท านไม่ได้หนิ ดินโ ดนทำโท ษอยู่ เวลาได้ขน มก็จะเดินมาถ ามก่ อนท านทุกครั้ งว่า ท านได้มั๊ย มะม้าก็จะบอ กให้ท านได้กี่ชิ้ น พอคนอื่นจะให้เค้าเพิ่ม เค้าจะบอ กว่า มะม้าให้ 2 ชิ้ นคร๊าบบบ เรื่องความซื่ อตร งนี่นับถือใ จพี่เค้ามากค่ะ

งานนี้เหล่ าบร รด าแฟ นคลั บต่ างเข้ามาชื่ นช มกันเป็นจำนวนมาก อาทิ ได้เห็นอนาค ตของช าติที่เป็นคนดีและเก่งเพิ่มขึ้นแล้ว คือ น้องดิน นี่เองค่ะ ชื่ นช มคุณแ ม่และคุณพ่อนะคะ ที่อบร มให้ น้องดิน เป็นคนดี ร ากฐานของคนดีอยู่ที่ครอบครั วค่ะ , น่ารั กที่สุด อย ากกอ ดดิน , นับถื อความซื่ อตรงของ น้องดิน ซึ่งหาได้ย ากมากค่ะ เป็นต้น

เรียกว่านอ กจากความหล่ อที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแ ม่เต็ม ๆ แล้ว น้องดิน ยังเป็นเ ด็ กดีมาก ๆ อีกด้วย แบบนี้แฟ น ๆ จะไม่รั กได้ไงละคะ

ขอขอบคุณภาพจาก IG: eggbusakorn