โ มเม นต์น่ารั กของ แพทริเซีย-โน้ต ที่เห็นไ ม่บ่ อยนัก

โ มเม นต์น่ารั กของ แพทริเซีย-โน้ต ที่เห็นไ ม่บ่ อยนัก

หลั งจากที่นางเอ กสาว “แพทริเซีย กู๊ด” ได้จู งมื อแฟ นหนุ่มอย่ าง “โน้ต วิเศ ษ” เข้าป ระตูวิว าห์ไปเป็นที่เรี ยบร้ อยเมื่อช่ วงปล ายปีที่ผ่ านมา และต่อมาทั้งคู่ก็ได้ประก าศข่าวดีเมื่อ สาวแพทริเซีย ได้ตั้งท้ องลู กคนแร กแล้ว

ซึ่ง สาวแพทริเซีย ก็ได้โพสต์ภ าพชุดเ บบี๋ที่มีทั้งเสื้อ รองเท้ า และ หมวก คร บชุด เพื่อเตรีย มความพร้อ มในการจะเป็นคุณแ ม่แบบสุด ๆ นอ กจากนี้ยังเผ ยภ าพอัลตร้ าซ าวด์ลู กให้แฟ น ๆ ได้ช มเป็นครั้ งแร กลงในอินสตราแกร ม @patriciagood อีกด้วย

นอ กจากนี้เธอยังได้โพสต์ถามความคิดเห็นจากแฟ น ๆ ว่าเธอจะได้ลู กชายหรือลู กสาวลงในอินสตราแกร มว่า “what are we thinking boy or girl ?” โดย สาวแพทริเซีย ก็เผ ยว่า เธอแ พ้ท้ องแค่รอบเดียว คนอื่นแ พ้ท้ องอย ากของเปรี้ ยว แต่เธอแ พ้ท้ องอย ากกินแต่ของหว าน

ล่าสุด หนุ่มโน้ต ก็ได้ออ กมาเผยโ มเม นต์ความน่ารั กผ่ านทาง TikTok ที่ได้พาคุณพ่อคุณแ ม่ของ สาวแพทริเซีย ไปร่วมท านอาห ารกันอย่ างอบอุ่ น และได้ค อยตักอาห ารให้ภร รย าอย่ างน่ารั ก พร้อ มแคปชั่นว่า “Sunday brunch with family

เป็นอีกหนึ่งโ มเม นต์น่ารั กที่หล ายคนไม่ค่อยเห็นออ กสื่อเท่าไหร่ ซึ่งคลิปนี้ก็มีคนดูไปแล้วกว่า 1.6 ล้ านคน กดหั วใ จกว่า 94.3 หมื่ นคนเลยทีเดียว แถ มชาวโ ซเชี ยลยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นช มคุณแ ม่ป้ ายแด งกันเป็นจำนวนมากอีกด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เรียกว่าเป็นคุณแ ม่ที่ดูมีออร่ าเป ล่งประก ายมากจริง ๆ อย่ างไรก็ขอให้แ ข็งแ รงทั้งคุณแ ม่คุณลู กนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: patriciagood และ TikTok: notevises