อุ๋งอิ๋ง ส าวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง ได้พว งมาลั ยเ งิ นแ สน แถ มยังไปแบ่ งให้ทีมงานคนอื่นด้วย

อุ๋งอิ๋ง ส าวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง ได้พว งมาลั ยเ งิ นแ สน แถ มยังไปแบ่ งให้ทีมงานคนอื่นด้วย

เรียกได้ว่าชั่ วโ มงนี้ไม่ว่าเธอจะไปแสดงที่ไหน พว งมาลั ยก็มั กจะล้ นหน้ าเวทีตลอ ด สำหรับสาวน้อยมหัศจ รรย์ “อุ๋งอิ๋ง สาวน้อยเพ ชรบ้ านแพ ง” ที่มีผลงานเพลงสุดฮิตอย่ าง “หอบฝั นมาหลั งฮ้าน” และการแสดงส ดที่ติ ดเทรนด์ YouTube ประเทศไทย แถ มยังเป็นกันเอง ไม่ถื อตั ว ก็ยิ่งทำให้กล ายเป็นที่รั กของแฟ นคลั บอย่ างรวดเร็ว

ล่าสุดในช่ องยูทูบ ติ๋ ม กุสุมา ลําเพลิน OFFICIAL ก็ได้ลงคลิปที่แสดงถึงความมีน้ำใ จของ น้องอุ๋งอิ๋ง หลั งจากที่เธอได้รับพว งมาลั ยเ งิ นแส นจากหน้ าเวที

โดย น้องอุ๋งอิ๋ง ได้นำพว งมาลั ยที่เธอได้ มาแบ่ งปั นให้กับผู้อ าวุโ สและทีมงานคนอื่นด้วย โดยเฉพาะทีมงานหลั งเวที ที่อยู่เบื้ องหลั งความสำเร็ จ ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปรับทิ ปหน้ าเวที

โดย น้องอุ๋งอิ๋ง ได้แ กะเ งิ นแบ่ งให้ เพื่อเป็นกำลั งใ จในการทำงาน ซึ่งถือเป็นภ าพที่ได้ใ จทั้งทีมงานและแฟ นเพลงไปเต็ ม ๆ

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ต้ องขอชื่ นช มในความน่ารั กและความมีน้ำใ จของ น้องอุ๋งอิ๋ง ที่แบ่ งทิ ปหน้ าเวทีให้ทีมงานหลั งเวทีด้วย เพราะเป็นแบบนี้จึงทำให้ใครหล ายคนห ลงรั กเธอมากขน าดนี้ บอ กเลยว่า ยิ่งให้ยิ่งได้คืนมาแน่นอนจ้า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Youtube: ติ๋ม กุสุมา ลําเพลิน OFFICIAL