โ ซเชี ยลขุ ดคลิป เบลล่า ออ กง านร่ วมกับ แพนเค้ก

โ ซเชี ยลขุ ดคลิป เบลล่า ออ กง านร่ วมกับ แพนเค้ก

กำลังเป็นกระแ สข่าวที่ได้รับความสนใ จจากชาวโ ซเชี ยลอยู่ไม่น้อย จ นมีการไปขุ ดคลิปเก่ าของนางเอ กสาว “เบลล่า ร าณี” กันออ กมาไม่หยุ ด จ นทำให้เ กิ ดประเ ด็ นดร าม่ าไปต่าง ๆ นานา

ล่าสุดชาวโ ซเชี ยลก็ได้มีการเผ ยคลิปเก่ าในครั้ งที่ สาวเบลล่า ต้องเจอกับนางเอ กสาว “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” ซึ่งต้ องบอ กไว้ก่ อนเลยว่า งานนี้ไม่ได้มีดร าม่ าใด ๆ ทั้งสิ้ น กลั บเป็นโ มเม นต์แ ห่งมิตรภ าพที่ต่ างคนต่ างให้เกี ยรติซึ่งกันและกัน

โดยผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า kriangkrai_supich ได้เผ ยคลิ ปที่สองนางเอ กสาวเจอกันในงาน ๆ หนึ่ง พร้อ มระบุข้อความว่า “แพนเค้ก เบลล่า เจอกันบนเวที

ซึ่งหลั งจากคลิปดังกล่ าวถู กเผ ยแพ ร่ออ กไป ก็มีชาวโ ซเชี ยลเข้ามาแสดงความคิ ดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เราว นดู เบล ไ หว้ แพนเค้ก ซ้ำไปซ้ำมา แพนเค้กก็ยิ้มรับไ หว้ต อบรับอย่ างดี ดูอบอุ่น , สิ่งที่ค วรทำคือ ไม่ควรเอามาเปรี ยบเที ยบกัน คนเราส วยคนละแบบ เด่นคนละจุด ทุกคนส วยในแบบของตัวเอง , ต้องดูส ายต าทั้งคู่ดี ๆ ค่ะ เบล ไห ว้ แพนเค้ก จริง ๆ เป็นต้น

งานนี้ทำให้ชาวโ ซเชี ยลต่ างเข้ามาชื่ นช มทั้งคู่ หลั งจากเห็น สาวเบลล่า ย กมือไห ว้ แพนเค้ก เรีย กได้ว่างานนี้ได้ใจแฟ นคลั บไปเต็ม ๆ เลยจ้า

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ดีบร รดาแฟ นคลั บของ สาวเบลล่า ต่ างเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมาย เพราะอย ากให้หล าย ๆ คนเห็นมุมน่ารั ก ๆ ของ สาวเบล บ้ างนั่นเองจ้า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: kriangkrai_supich