อุ๋งอิ๋ง ส าวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง ง งหนั ก ไม่รู้ตั วว่าให้เล ขถู ก

อุ๋งอิ๋ง ส าวน้อยเพ ชรบ้ านแ พง ง งหนั ก ไม่รู้ตั วว่าให้เล ขถู ก

เรียกได้ว่าทำเอ าแฟ น ๆ ฮื อฮ ากันเลยทีเดียว หลั งจากที่ผลงานเพลง “หอบฝั นมาหลั งฮ้าน” และการแส ดงส ดติ ดเทรนด์ YouTube อันดั บ 1 ของประเทศไทย ซึ่งทำให้ “อุ๋งอิ๋ง” และสมาชิกว งสาวน้อยเพ ชรบ้ านแพ ง ได้เดินทางกลั บไปแ ก้บน และลำถว ายที่ศ าลฮันนี่ ศรีอีสาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยในครั้ งนี้ น้องอุ๋งอิ๋ง ได้จั บเล ขในไห ได้เล ข 225 ซึ่งแฟ น ๆ ต่ างนำไปเป็นแนวทางในการลุ้ นร างวัล และเล ขดังกล่าวก็ออ กตรงกับเล ขท้ ายร างวั ลที่ 1 อีกด้วย

งานนี้ทางช่ องยูทูบ สาวน้อยเพช รบ้ านแพ ง ก็ได้โพสต์คลิ ปนาทีที่ทีมงานหม อลำลุ้ นร างวั ล จ นกระทั่งได้ยินเล ขท้ ายร างวัลที่ 1 คือ 52 ทำเอาเ ฮลั่ นวิ่งไปหา น้องอุ๋งอิ๋ง กันยกใหญ่

แต่ทว่าช็ อตที่ทำเอาแฟ น ๆ ฮ าลั่ น ก็คือ น้องอุ๋งอิ๋ง ทำสีหน้ ามึ นง ง เพราะเพิ่งตื่น ไม่รู้ตัวว่าให้เล ขถู ก แถ มเจ้ าตั วยังลงไปนอนต่ออีกด้วย ซึ่งแ ฟน ๆ ที่ถู กร างวั ล ก็เข้ามาขอบคุณกันเพียบเลยทีเดียว

อย่ างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถู กร างวั ลด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Youtube: สาวน้อยเพชรบ้านแพง