ก าย-ฮารุ ใช้ชีวิ ตแบบง่ าย ๆ กิ นก๋วยเตี๋ยวข้ างท าง แต่อ บอุ่ นหั วใ จ

ก าย-ฮารุ ใช้ชีวิ ตแบบง่ าย ๆ กิ นก๋วยเตี๋ยวข้ างท าง แต่อ บอุ่ นหั วใ จ

เรียกว่าเป็นคู่รั กคนบันเทิงอีกหนึ่งคู่ที่ใช้ชีวิ ตเรี ยบง่ายแบบสุด ๆ สำหรับคู่ของดาร าสาว “ฮารุ สุประกอบ” กับส ามีหนุ่ม “ก าย รัชช านนท์” อีกทั้งยังมีลู ก ๆ ที่น่ารั กทั้ง 3 คนอย่ าง น้องคิริน , น้องไนร่า และ น้องเอเ ดน มาเติ มเต็ มครอบครั วให้ส มบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ซึ่งเราก็มั กจะได้เห็นโ มเม นต์ที่น่ารั กและอบอุ่น ของครอบครั วนี้อยู่เรื่ อย ๆ ผ่ านทางอินสตราแกร ม และ ช่องยูทูบ ทำให้หล ายคนต่ างเข้ามาชื่นชมการเลี้ ยงลู กของครอบครั วนี้ ที่ทั้งอยู่ง่าย กินง่าย และ ติ ดดิ นสุด ๆ

ล่าสุด สาวฮารุ ได้โพสต์ภ าพที่ค ว งส ามีไปกิ นก๋วยเตี๋ยวข้ างทางแบบง่าย ๆ ลงในอินสตราแกร มส่วนตัว พร้อ มแคปชั่นว่า “พ่อพาแ ม่มาเดทที่โ รงพย าบ าล แ ม่พาพ่อไปเดทต่อที่ร้ านก๋วยเตี๋ยวไ ก่ เดทพ่อจะลุ้ นหน่ อย ส่วนเดทแ ม่อิ่มหน่อย #3ยอ ดกุม าร #guyharufamily

เรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารั กและเป็นกันเองมาก ๆ ถึงแม้ครอบครั วจะร วยขน าดไหน แต่ทั้งคู่ก็ยังใช้ชีวิ ตแบบเรี ยบง่ายสุด ๆ ไปเลยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: harusuprakob