เจ นนี่ เผ ยเรื่องบนเตี ยงของสามี แ ซ่ บมาก จั ดวันเว้ นวัน

เจ นนี่ เผ ยเรื่องบนเตี ยงของสามี แ ซ่ บมาก จั ดวันเว้ นวัน

เรียกได้ว่าเป็นนักร้ องลู กทุ่งสาวที่มีข่าวให้ได้ติ ดต ามอยู่ตลอ ดเวลา สำหรับ “เจ นนี่ ได้หมดถ้าส ดชื่น” ที่ก่ อนหน้ านี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมด ซึ่งหลั งจากแต่ งงานกับ “ยิ ว ฉั ตรมงคล” ก็มีลู กสาวสุดน่ารั กด้วยกัน 1 คน อย่ าง “น้องยูจิน” ก็ล ดกระแ สดร าม่ าลงไปได้บ้ าง ซึ่งก็มีหล ายคนเข้ามาชื่ นช มว่า ตั้งแต่เป็นแ ม่ ดูมีส ติและวางตั วได้ดีขึ้น

โดย สาวเจ นนี่ ได้เผ ยเรื่องร าวที่ยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่ อนกับเค ล็ ดลั บในการมั ดใ จ หนุ่มยิ ว พร้อ มกับยื นยั นว่า สามีแ ซ่ บมาก ในรายการ ขอดูBag ทางช่ อง อ มรินทร์ทีวี

ยิ ว แซ่ บไหม ?
เจ นนี่ : ที่สุด

เรื่องบนเตี ยงเป็นยังไงบ้าง ?
เจ นนี่ : ล่าสุดนี้เพิ่งคุยกันเลยต อนที่ ยูจิน คลอ ดมาได้ 3-4 เดือ นแรก ไม่มีอะไรกันเลย คือด้วยความที่เลี้ ยงลู กเหนื่ อ ยมาก ทั้งทำงาน รีวิว ขึ้นค อนเสิร์ต ชีวิตก็บ าล านซ์ไม่ได้แล้ว

แต่ก็มีอยู่ช่ วงหนึ่งที่เรามานั่งคุยกันว่า เรามีอะไรกันน้อยเกิ นไปไหมช่ วงนั้นนะ งั้ นต่อไปเราเลยคุยกันว่า วันเว้นวันดีไหม ? เอ าจริง ๆ นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของครอบครั วเหมือนกัน ถ้าเราเป็นภร รย าที่ให้เขาไม่ได้ ก็อาจจะแบบเ อ๊ ะผู้ชายเนาะ อาจจะมีนอ กบ้ านหรือเปล่า

เจ นนี่ กับ ยิ ว ใครแซ่ บกว่ากัน ?
เจ นนี่ : แล้วแต่วัน วันไหนถ้ามีอะไรปลุ กใ จเรา เราก็อาจจะแซ่ บกว่า

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เรียกว่าเป็นคู่รั กอีกหนึ่งคู่ที่ทำงานเก่ งและช่ วยกันทำมาหากินดูแ ลครอบครั ว แม้จะมีกระแ สต่ าง ๆ เข้ามามากมาย แต่หล ายคนก็ชอบเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ร ายการ ขอดู Bag และ FB: รัชนก สุวรรณเกตุ