มินตร า แ จงแล้ว หลั งเห็น น้ำ รพีภัทร กอ ดส าวในงานแต่ ง

มินตร า แ จงแล้ว หลั งเห็น น้ำ รพีภัทร กอ ดส าวในงานแต่ ง

เรียกได้ว่ากำลังเป็นข่ าวที่หล ายคนให้ความสนใ จเป็นอย่ างมาก จากรณีที่มีคลิปของนักแสด งหนุ่ม “น้ำ รพีภัทร” อยู่ในอาก ารเ มา แล้วยังโ ผไปกอ ดสาวคนหนึ่งในงานแต่ งงาน ซึ่งต อนนั้นเป็นช่ วงที่ หนุ่มน้ำ ขึ้นไปพูดอ วยพ รให้กับคู่บ่ าวสาวบนเวที

โดยเจ้าตัวมีอาก ารขำ แถ มยังบอ กด้วยว่า โท ษที เติมกั ญช ามาด้วย ซึ่งขณะที่เ จ้าสาวกำลังโ ยนดอ กไม้ หนุ่มน้ำ ก็โ ผเข้าไปกอ ดสาวในงานท่ านหนึ่ง จ นเพื่อน ๆ ต้ องเข้าไปห้ ามและดึ งตั วออ กมา งานนี้ชาวโ ซเชี ยลต่ างแ ห่กันเข้ามาแ ซว หนุ่มน้ำ กันยกใ หญ่ว่า เมี ยเห็นหรือยัง ?

ล่าสุด “มินตร า” ภร รย าของ หนุ่มน้ำ ก็ได้ออ กมาเผ ยว่า เธอก็อยู่ในงาน ดูลู กเ ล็ กอยู่ มินตร านั่งโต๊ะเดียวกับพ่อแ ม่เจ้ าบ่ าวเจ้ าสาว แต่ พี่น้ำ เขาแยกไปนั่งโต๊ะรวมกับเพื่อน ๆ ผู้ชาย

ส่วนผู้หญิ งชุดน้ำเงินที่ พี่น้ำ กอ ดนั้นเป็น สาวสอง ตั วเองก็เพิ่งได้เห็นคลิป คือเป็นจังหว ะที่ทุกคนแ ย่งดอ กไ ม้กันค่ะ มินตร าบอ กอีกว่า ปล่ อยให้ หนุ่มน้ำ สนุุกกับเพื่อน ๆ บ้ าง นาน ๆ ที น้องเขาเป็นสาวสอง เป็นญ าติฝั่ งเจ้ าสาว ส่วน พี่น้ำ มาฝั่ งเจ้ าบ่ าวค่ะ

เรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยความเข้าใจกันจริง ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพจาก TikTok: Josh062536