กวินท์ เคลื่อ นไ หวแล้ว หลั ง ปุ้มปุ้ย เผ ยหน้ า น้องไซอัลบลู ครั้ งแร ก

กวินท์ เคลื่อ นไ หวแล้ว หลั ง ปุ้มปุ้ย เผ ยหน้ า น้องไซอัลบลู ครั้ งแร ก

เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็ นที่หล ายคนให้ความสนใ จอยู่บนโล กโ ซเชี ยล เมื่อคุณแ ม่ส ายแ ซ่บ “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา” และนักร้ องหนุ่ม “กวินท์ ดูว าล” ได้ออ กมาเผ ยใ บหน้า ลู กชายคนแร กอย่ าง “น้องไซอัลบลู” ลงโ ซเชี ยลเป็นครั้ งแร ก

โดยก่ อนหน้ านี้ทั้งคู่เคยออ กมาประกาศว่า จะไม่เปิ ดเผ ยใ บหน้ าของ น้องไซอัลบลู ลงโ ซเชี ยล เพื่อเป็นการเค าร พสิ ทธิ์เ ด็ กและรั กษ าความเป็นส่วนตั วให้ลู ก จ นกว่าลู กจะโ ตและตั ดสิ นใ จเองได้

ล่าสุด สาวปุ้มปุ้ย ก็ได้ตั ดสิ นใ จยอ มเปิ ดหน้ า น้องไซอัลบลู ให้พี่ ๆ แฟ นคลั บได้ชมความน่ารั กกันแล้ว ซึ่งเธอได้โพสต์ภ าพลงในอินสตราแกร มส่วนตั ว พร้อ มแคปชั่นว่า “เกินใ จจะอ ดท น” ทำเอาชาวโ ซเชี ยลเข้ามาชม น้องไซลาส กันอย่ างมากมาย

แต่ก็ยังจะมีดร าม่ า หลั งจากมีชาวโ ซเชี ยลร ายหนึ่งเข้ามาคอ มเม นต์ประมาณว่า ลู กคุณปุ้มปุ้ยกับคุณกวิน เก่งมากครับ อ ายุ 1 ขวบ 1 เดือน สามารถบอ กคุณแ ม่ได้แล้วว่า อนุญาตให้ลงรูปได้ น่าอิ จฉ าครับ เ ด็ กอั จฉริ ยะ เ ด็ กทั่ว ๆ ไปขวบนึงนี่ยังบอ ก เข้าห้องน้ำไม่เป็นเลย นี่น้องสามารถอนุญาตแ ม่ให้เปิ ดหน้ าลู กได้แล้ว สุดยอ ดครับ เก่งมาก ๆ ภูมิใ จแท นคุณพ่อคุณแ ม่น้องเลย

ซึ่งทางด้าน แ ม่ปุ้มปุ้ย ก็ไม่รอช้าเข้าไปต อบกลั บค อมเม นต์ดังกล่าวทันทีด้วยว่า ขอบคุณค่ะ ที่พย าย ามจะแ ซ ะแบบไม่ตรง นอ กจากเรื่องนี้แล้ว มองเห็นความสุ ขของคนอื่นบ้ างมั้ยคะ

นอ กจากนี้ชาวโ ซเชี ยลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต อบกลั บเช่นเดียวกัน อาทิเช่น มั นสิ ทธิของเขา พอเขาคิดต่ างก็ว่าเขา พอเขาเปลี่ ยนความคิดก็เอาเขามาแ ซ ะ มาว่านิสั ย หั ดใ จกว้างบ้างนะ , ข าดความอ บอุ่ นเหรอค่ะ ถึงได้ชมคนอื่นไม่เป็นแบบนี้ , เปิ ดไม่เปิ ด ก็เรื่องของเขาเนาะ เป็นต้น

และล่าสุดทางด้ าน หนุ่มกวินท์ ก็ได้เคลื่ อนไ หวแล้ว หลัง สาวปุ้มปุ้ย โพสต์ภ าพเผ ยโ ฉมหน้ าลู กครั้ งแร ก โดยการโพสต์คลิ ปลงสตอรี่ พร้อ มข้ อความว่า “เปลี่ ยนผ้ าอ้ อ มให้หน่อย

ส่วนทางด้ าน สาวปุ้มปุ้ม ก็ได้เคลื่ อนไ หวผ่ านสต อรี่ไ อจีเช่นกัน หลั งลงรูปลู กชายแล้วยังมีคนมาแ ซ ะอยู่พอสมควร

งานนี้หล ายคนก็เข้ามาช มว่า น้องน่ารั กมาก ๆ ไม่แป ล กใ จที่คุณแ ม่จะอ ดใ จไม่ไ หว ต้ องเปิ ดเผ ยความน่ารั กให้แฟ น ๆ ได้ชื่ นช มบ้ างนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: gavind.ig และ pantipa.a