บีม-ออย ต อบกลั บแบบนิ่ ม ๆ หลั งมีคนค อมเม นต์ ลู กสาวฝ าแ ฝดไม่ส วย

บีม-ออย ต อบกลั บแบบนิ่ ม ๆ หลั งมีคนค อมเม นต์ ลู กสาวฝ าแ ฝดไม่ส วย

เรียกได้ว่าเพิ่งจะกล ายเป็นคุณพ่อคุณแ ม่ลู ก 4 ไปเมื่อไม่นานมานี้ สำหรับนักร้ องนักแสด งหนุ่ม “บีม กวี” กับภร รย าสาว “ออย อฏิพรณ์” ที่นอ กจากจะมีลู กชายฝาแฝ ดที่น่ารั กอย่ าง “น้องพีร์-น้องธีร์” แล้ว ทั้งคู่ยังมีน้องสาวฝาแ ฝดหญิงอย่ าง “น้องอัยวา-น้องอัญญา” มาเติ มเต็มครอบครั วอีกด้วย

ล่าสุด พ่อบีม ก็ได้โพสต์ภ าพอุ้ ม น้องอัยวา ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ก็มีชาวโ ซเชี ยลคนหนึ่งคอ มเม นต์หาว่า น้องอัญญา ไม่ส วย พ่อบีม จึงไม่ค่อยอุ้ ม งานนี้บอ กเลยว่า แ ม่ออย ต อบกลั บแบบนิ่ ม ๆ แต่ได้ใ จทั้งโ ซเชี ยลกันไปเลย

โดย แม่ออย ก็บอ กว่า เราจะคิดอะไรก็ได้นะ เราจะชอบ ไม่ชอบ ก็เก็บไว้ในใ จนะ แต่ไม่ต้ องพิมพ์หรือพูดออ กมาทุกอย่ าง เพราะความคิดของเรามั นไม่ใช่สัจธร ร ม มันไม่ถูก 100% ฉะนั้นมั นจะมีคนที่เห็นต่ างจากเรา มันจะไปกระท บกระเทื อนคนอื่นได้

ทางด้าน พ่อบีม ก็บอ กอีกว่า การที่คุณจะพูดตรง ๆ ก็ได้ แต่ต้ องดูด้วยว่าที่พูดตรง ๆ มันสร้ างประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นที่คุณพูดให้เขารู้ไหม ถ้ามันไม่สร้ างประโยชน์อะไรก็หุ บป ากไป

ซึ่ง แม่ออย ก็เสริ มอีกว่า ถ้าไม่มั่นใ จว่าสิ่งที่พูดมันไม่ฉล าดหรือเปล่า ก็ไม่ต้ องพูดออกมา อย่ างพอเราโ ตขึ้นแล้วรู้ว่าคนไม่อย ากฟังเราแล้ว เราก็จะห ยุ ดพูดไปเลย

งานนี้ก็มีชาวโ ซเชี ยลต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น แ ม่ออย พูดดีมาก ๆ เลยอะครับ , เ ด็ กน่ารั กทุกคนค่ะ ขึ้นชื่อว่าเ ด็ กไม่มีคำว่าไม่ส วย มีแต่น่ารั ก จบนะ , น้องน่ารั กทั้งคู่เรยจ้าาา เป็นต้น

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เชื่ อว่าลู กใคร ใครก็รั ก อย่ างไรหากชาวโ ซเชี ยลจะคอ มเม นต์อะไร ควรต้องตั้ งส ติให้มากกว่าเ งิ นในกระเป๋านะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: aiwa.anya , oilatipornbeamkawee และ FB: Beamkawee