เวฟ คู่รั กต่ างวั ย โพสต์ในที่สุดแฟ นผมก็ท้ องสั กที แต่หม ายถึงท้ อง…

เวฟ คู่รั กต่ างวั ย โพสต์ในที่สุดแฟ นผมก็ท้ องสั กที แต่หม ายถึงท้ อง…

เรียกได้ว่าเป็นคู่รั กต่ างวั ยที่โ ด่งดังบนโล กโ ซเชี ยลเป็นอย่ างมาก สำหรับคู่ของ “น้องเวฟ” กับ “พี่พร” ซึ่งในช่วงแร กหล ายคนก็ส งสั ยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพราะอ ายุห่ างกันถึง 40 ปี แต่เมื่อเวลาผ่ านไป ก็เชื่อแล้วว่าทั้งคู่คบกันจริง ๆ

ล่าสุด น้องเวฟ ก็ได้โพสต์ภ าพจู บท้ อง พี่พร พร้อ มกับประกาศข่าวดีผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีข้อความว่า “ข่าวดีของครอบครั วเราในวันนี้ บอกเลยว่ามาไวกว่าที่คิดจริง ๆ ครับ ในที่สุดแฟ นผมก็ท้ องจ นได้ครับ ท้ องอื ด

งานนี้หลั งจากที่หล ายคนอ่ านจบ ก็ทำเอาชาวโ ซเชี ยลต่ างเข้าใ จผิ ดกันยกใหญ่ แต่หล ายคนก็ชื่ นช มในความน่ารั กของทั้งคู่ที่มีการหย อ กล้ อกันต ามประส าคนรั กนั่นเองจ้า

เรียกได้ว่าทำเอ าหล ายคนเข้ามาแสดงความยินดีกันล่ วงหน้ า แต่ทั้งคู่แค่แ ซ วกันเล่นเท่ านั้นเองนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: ชัยชนะ ทันสมัย