ธัญญ่า อ าร์สย าม เปิ ดตั วแฟ นใหม่ ต้ อนรับเท ศก าลวันวาเลนไทน์

ธัญญ่า อ าร์สย าม เปิ ดตั วแฟ นใหม่ ต้ อนรับเท ศก าลวันวาเลนไทน์

เรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จในช่ วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ หลังจากที่อดีตแฟ นหนุ่มอย่ าง “อ๊อฟ ศุภณัฐ” เปิ ดตั วหว านใ จคนใหม่อย่ างสาว “มินดา มีทรัพย์สิน” ไปก่ อนหน้ านี้ สำหรับนักร้องลู กทุ่งสาว “ธัญญ่า อาร์สยาม

ซึ่งเคยเผ ยสาเห ตุที่เลิ กกับ หนุ่มอ๊อฟ เพราะฝ่ ายชายนอ กใ จไปคุยกับสาวอื่น และยังอโ หสิกร ร มให้ เพราะเชื่ อว่าอะไรที่ไม่ดี หรือผิ ดสั จจะวาจา สิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็แค่ตั ดออ กไปจากชีวิต

ล่าสุดดูเหมือนว่า สาวธัญญ่า จะกลั บมาดูส ดใ สหั วใ จสีชมพูอีกครั้ ง หลั งจากถู กจั บต ามองว่ามีความรั กครั้ งใหม่แล้ว

โดยใน TikTok ช่อง tanyarsiam ได้โพสต์คลิปสุดหว านระหว่ าง สาวธัญญ่า กับหนุ่มหล่อ ในวันวาเลนไทม์ พร้อ มแคปชั่นว่า “อุ๊ ย น้องมาเล่นด้วย

งานทำเอาชาวโ ซเชี ยลเข้ามาคอ มเม นต์แ ซ วกันไม่ห ยุด อาทิเช่น เปิ ดตั ว ๆ ๆ น่าร้าก , น่ารั กมากกกก เห มาะสมกันสุด ๆ , น่ารั กทั้งคู่ เห มาะส มกันมากค่ะ , แว๊ บแร กคิดว่าคนเก่าค่ะ แต่คนนี้น่ารั กเห มาะส มกันดีค่ะ และ จริงคะ นึกว่าคิดคนเดียวเหมือนมาก เป็นต้น

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เรียกว่าเป็นคู่ที่ดูน่ารั ก เห มาะส มกันมาก ๆ อย่ างไรก็ขอให้ทั้งคู่รั กกันนาน ๆ นะคะ

ขอบคุณภาพจาก TikTok: tanyarsiam