อั ปเด ตภ าพล่ าสุด พิ้งกี้ สาวิกา นั่งกิ นขน มจี นร้ านข้างทาง

อั ปเด ตภ าพล่ าสุด พิ้งกี้ สาวิกา นั่งกิ นขน มจี นร้ านข้างทาง

หลั งจากที่เธอได้รับการปล่ อยตั วชั่ วคร าว โดยทน ายได้ยื่นขอประกั นตั วเป็นเ งิ น 5 ล้ านบบ าท สำหรับนักแสดงสาว “พิ้งกี้-สาวิกา ไชยเ ดช” ซึ่งหลั งจากที่เธอได้รับอิส รภ าพแล้ว ก็เก็บตั วเงียบ แบบแถบจะไม่มีการเคลื่อ นไ หวใด ๆ ผ่ านทางโ ซเชี ยลเลย

ซึ่งก่ อนหน้ านี้ สาวพิ้งกี้ ก็ได้โพสต์ภ าพในลุคผมสั้ น แต่ งหน้ าจัดเต็มลงในอินสตราแกร มส่วนตัว พร้อ มแคปชั่นสั้ น ๆ ว่า “ศิลปะแห่งการระบ าย” งานนี้แฟ น ๆ ต่างก็แ ห่เข้ามาคอ มเม นต์ชมในความส วยไม่เปลี่ ยนของเธออย่ างมากมาย

ล่าสุด สาวพิ้งกี้ ได้ออ กมาโพสต์คลิปในช่ องติ๊กต๊อก pinkysavika ขณะที่เธอนั่งกินขน มจี นน้ำย าปูร้านข้างทางอย่ างเอร็ ดอร่อย โดยงานนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอ มเม นต์ว่า ใช้ชีวิ ต อยู่ง่าย กินง่าย แบบนี้แหละคับ ดูสบ ายใ จดี จงใช้ชีวิตให้อิ สระอีกสั กทีนะคับ สุ้ ๆ นะคับ ติ ดต ามพี่ตลอ ดเลย ไม่หวื อห วา เรี ยบง่าย

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่หล ายคนเข้ามาให้กำลังใ จที่เธอได้รับอิ สระและใช้ชีวิตเรี ยบง่ายในแบบของเธอนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: pinkysavika และ TikTok: pinkysavika