มินดา มีทรั พย์สิ น ลั่ นไม่ได้เปิ ดตั ว แต่เปิ ดใ จ เผ ยสแตนด์บ ายรอ อ๊อฟ ศุภณัฐ ต อบเรื่องสถ านะ

มินดา มีทรั พย์สิ น ลั่ นไม่ได้เปิ ดตั ว แต่เปิ ดใ จ เผ ยสแตนด์บ ายรอ อ๊อฟ ศุภณัฐ ต อบเรื่องสถ านะ

เรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จอยู่ไม่น้อยย สำหรับกรณีของนักร้องลู กทุ่งสาว “ธัญญ่า อ าร์สย าม” ที่เคยออ กมาประก าศเลิ กร ากับนักร้องหนุ่ม “อ๊อฟ ศุภณัฐ” เนื่ องจากฝ่ ายชายนอ กใ จไปคุยกับสาวอื่น พร้อ มทั้งอโ หสิกร ร มให้ เพราะเชื่ อว่าอะไรที่ไม่ดี หรือผิ ดสั จจะวาจา สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็แค่คั ดออ กไปจากชีวิตเท่ านั้นเอง

โดยก่ อนหน้ านี้ หนุ่มอ๊อฟ ได้ออ กมาเผยถึงสถานะหั วใ จของตนเองว่า ไม่มีใครเลยจริง ๆ กลั บมาคิดว่า โส ดแล้ว อาจจะดีกับตั วเองมาก ต อนนี้ก็เลยไม่อย ากมีใคร

หลั งจากนั้น สาวมินดา ก็ได้โพสต์คลิปหว านต้ อนรับวาเลนไทน์ที่ หนุ่มอ๊อฟ ได้นำช่ อดอ กไม้มาให้เธอ พร้อ มกับสร้ อยข้ อมื อท องคำเส้นให ญ่อีกด้วย

ต่อมา สาวมินดา ก็โพสต์ภ าพคู่น่ารั ก ๆ ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อ มข้อความว่า “แค่ละครฉากนึง ไม่ต้ องอินนะคะ

ล่าสุด สาวมินดา ก็ได้ออ กมาเปิ ดใ จถึงประเ ด็ นดังกล่าวว่า วันนั้นแค่ชวนกันไปท านข้าวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีเซ อร์ไพรส์อะไรแบบนี้ เจ้ าตั วบอ กไม่ได้เปิ ดตั วแค่เปิ ดใ จ ตนทั้งคู่ไม่ได้คบกัน คงเรียกว่าเปิ ดตั วไม่ได้

ส่วนประเด็ นที่ หนุ่มอ๊อฟ เดิ นหน้ าจี บ มินดา หรือเปล่า เธอก็เผ ยว่า ต อนแร กไม่ได้คิดว่าเขาจี บ แต่พักหลั งก็มีการคุยกันมากขึ้น ฝ่ ายชายก็หย อ ดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการชวนไปกิ นข้าวกับครอบครั ว จึงเริ่มสงสัยเหมือนกันว่า อีกฝ่ ายจี บหรือเปล่า แต่ก็ไม่กล้ าฟั นธง ต้ องไปถ ามฝ่ ายชายเอง

ส่วนต อนนี้ไม่รู้ว่าสถ านะอะไร จะจี บไหมจะค บไหม แล้วแต่ตั ว หนุ่มอ๊อฟ เลย ส่วนตนก็สแตนด์บ ายรอ ยื นยั นว่า ตนไม่ใช่มื อที่สาม เพราะมื อที่สามต้ องคุยกันต อนที่เขาค บกัน ซึ่งถ้ามาเรียงไทมไลน์จริง ๆ คือเราไม่ได้คุยกับเขาต อนนั้น อย่ างไรก็คงต้ องรอให้ หนุ่มอ๊อฟ ออ กมาเผ ยสถ านะที่แ ท้จริงอีกครั้ งนะจ้า

งานนี้ชาวโ ซเชี ยลต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่ างมากมาย เพราะทั้งสองฝ่ ายออ กมาพูดไม่ตรงกัน และหากมีอะไรคื บห น้า เราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ททร าบกันนะคะ

ขอบคุณภาพจาก FB: Sornsawan Thaensap และ TikTok: minda_thaensap