ช าวเน็ ตชื่ นช ม น็อ ต-ชมพู่ นี่แหละตั วอย่ างที่ดีในการเลี้ ยงลู ก

ช าวเน็ ตชื่ นช ม น็อ ต-ชมพู่ นี่แหละตั วอย่ างที่ดีในการเลี้ ยงลู ก

เรียกว่าเป็นครอบครั วซุปต าร์จริง ๆ สำหรับครอบครั ว “รั งษีสิ งห์พิพัฒน์” ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่คนให้ความสนใ จอยู่ตลอ ด โดยเฉพาะลู ก ๆ ทั้งสามคนอย่ าง ส ายฟ้า-พายุ ที่โ ตมาก็ยิ่งเป็นพี่ชายที่แส นอบอุ่ นของน้องสาว ส่วน น้องเกล ช่วงนี้ก็มีแต่โ มเม นต์น่ารั ก ๆ ให้แฟ นคลั บได้เห็นอยู่เสมอ

ล่าสุดเมื่อ ชมพู่-น็อต พร้อมกับลู ก ๆ ได้ไปออ กร ายการ 3 แซ่ บ และด้วยความมีม ารย าทของ น้องเกล ก็ได้ก้ มลงไห ว้ขอบคุณสุดตัวจ นล้ มหั วทิ่ มลงไปกับพื้น งานนี้ลู กสาวตั วน้อยมีเสี ยน้ำต า แต่ตั ดภ าพไปที่ แ ม่ชม-พ่อน็อต ที่ไม่ได้ต กใ จอะไร แถ มยังไม่มีการโ อ๋ลู กสาวสั กนิดเดียว

งานนี้ชาวเน็ตนอ กจากจะชมในความน่ารั กของ น้องเกล กับความมีม ารย าทงามแล้ว ยังมีหล ายคนคอ มเม นต์ชม พ่อน็อต-แม่ชม กับการเลี้ ยงลู กของทั้งคู่ เช่น ชอบมากตรงที่ คุณพ่อคุณแ ม่เมื่อเห็นลู กล้ ม ก็ไม่ได้กระโ ดดลงไปโ อ๋ น้องจะไม่ต กใ จและรับรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิ ดขึ้นได้กับชีวิต

ล่าสุดในอินสตราแกร ม @polyplus_jad_hai ได้เผยคลิปที่ น้องเกล ได้ย กมื อไห ว้ สวัสดีและขอบคุณพี่ ๆ ทุกคน ซึ่งเป็นจั งห วะที่ น้องเกล ก้ มลงไปเสี ยหลั กหน้ าทิ่ มพื้นพอดี

ในขณะที่ พ่อน็อต-แ ม่ชม ก็ไม่ได้รีบเข้าไปอุ้ มขึ้นมา แถ ม แ ม่ชม ยังได้ปร บมื อและพูดขึ้นมาบอ กว่า “โ อ๋ไม่เป็นไรค่ะ เก่งค่ะ” น้องเกลก็ได้ลุ กขึ้นมา ซึ่งหน้ าของน้องจะร้ องไ ห้ แต่ก็ไม่ได้ ร้องออ กมา

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

เรียกว่าเป็นครอบครั วที่เลี้ ยงลู กได้ติ ดดินมาก ๆ จ นหล ายคนชื่นชม แถมลู ก ๆ ทั้งสามคนยังน่ารั กกันหมดอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก IG: polyplus_jad_hai