เปิ ดอาชี พใหม่หลั งโ ดนปล ดของ บิ๊กเอ็ ม ได้โกอินเตอร์ไปถึงต่ างประเทศ

เปิ ดอาชี พใหม่หลั งโ ดนปล ดของ บิ๊กเอ็ ม ได้โกอินเตอร์ไปถึงต่ างประเทศ

จากกรณีที่เคยเป็นข่าวเกี่ ยวกับ ร างวัลที่ 1 ทิพย์ ซึ่งก็มีนักแสดงชื่อดังอย่าง “บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุตรพรม” เกี่ย วข้ องกับเรื่องนี้ จนเป็นเห ตุทำให้สถานีฯ ช่อง 7 ออ กมาประก าศยุ ติสัญญ าการเป็นนักแสดงในทันที

โดยระบุข้อความว่า “การยุติสัญญ าการเป็นนักแสดงในสังกั ดช่อง 7 HD ของ “คุณกฤตฤทธิ์ บุตรพรม” สถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุ ติสัญญ าการเป็นนักแสดงในสังกั ดของคุณกฤตฤทธิ์ บุตรพรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้ นไป

จากประเด็ นดั งกล่ าวทำให้แฟ น ๆ หล ายคนต่ างจั บต าม องว่า บิ๊กเอ็ม จะเดินหน้ าไปในทิศทางใด จะไปต่อในว งการบันเทิงหรือไม่

ล่าสุดก็ดูเหมื อนว่า หนุ่มบิ๊กเอ็ ม จะหั นไปรับงานดนตรีอีกครั้ ง โดยในอินสตราแกร มของเจ้ าตั ว @bigm_krittarit ได้มีการอัปเดตว่า 19 มีนาคม นี้ เจอกันที่ “SabaideeFest” Norco, California, USA นะครับ buy your ticket now at www.SabaideeFest.com Use promo code “Big M”

ซึ่งแฟ นคลั บหล ายคนต่ างก็ทร าบกันดีว่า นอ กจากงานแสดงแล้ว หนุ่มบิ๊กเอ็ ม ยังมีความสามารถด้ านการร้ องและเต้ นอีกด้วย ซึ่งงานนี้เป็นงานมหก รร มดนตรีค อนเสิร์ต Sabaidee Fest 2023 ที่ California USA ร่ วมกับศิลปินทั้งไทยและหล ากหล ายประเทศ โดย หนุ่มบิ๊กเอ็ม นั้นก็ได้รับเลื อกให้ขึ้นแสดงโ ชว์ด้วย

อย่า งไรก็ดีขอให้เป็นการเริ่มต้ นที่ดีของ หนุ่มบิ๊ กเอ็ ม และเชื่ อว่ายังคงมีแ ฟน ๆ ที่รั กและค อยสนับสนุนอยู่แน่นอนค่ะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: bigm_krittarit