ไผ่ วันพ้ อยท์ ออ กโ รงช่ วยปกป้ องอดีตแฟ นส าว ดิว อริสร า

ไผ่ วันพ้ อยท์ ออ กโ รงช่ วยปกป้ องอดีตแฟ นส าว ดิว อริสร า

กำลังเป็นข่าวที่หล ายคนให้ความสนใ จกันอย่ างต่อเนื่ อง จากกรณีที่นักแสดงสาว “ดิว อริสร า” ออ กมาเปิ ดเผ ยเรื่องร าวของอดีตคนรั กที่เคยคบหากันอยุ่ช่วงหนึ่งว่า ครอบครั วของเขาทำธุรกิ จสีเท า เว็บพ นั นออ นไลน์ จ นโ ด นกระแ สโ ซเชี ยลสวนกลั บมาว่า เป็นเพราะขั ดผลประโย ชน์กันหรือไม่ ถึงออ กมาแฉแบบนี้

ล่าสุด สาวดิว ได้ออ กมาแ ถล งแล้วว่า ครั้ งแร กที่โพสต์ เพราะความแ ค้ น แต่เหตุผลจริง ๆ คือ “ทำไมเขาถึงอยู่ได้อย่ างมีความสุขตลอดมา ในเมื่อที่ผ่านมาดิวหมดศรัทธาในชีวิต และต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจากแผลเป็นในใจดิว

ทำไมดิวถึงต้ องไปหาหม อ กินย า เพราะนอนไม่หลั บทุกคืน และ มีอาก ารผ วา แค่เพียงเพราะดิวเดินผ่ านคนที่แค่ยกแ ขนลู บผม จ นต้ องเข้ารั กษ า พบหม อจิ ตแพ ทย์ ในเมื่อพวกเค้าสามารถมีงานแต่ งงานที่ยิ่งใหญ่ จัดงานร่ าเริ ง ทั้ง ๆ ที่เ งิ นที่ได้มาจากผลประโย ชน์ที่ผิ ดก ฎหม าย ?

ที่ผ่ านมาดิวรู้สึ กชีวิ ตดิวไ ร้ค่ าและไ ร้ประโยชน์มาโดยตลอ ด แต่ในวันนี้ดิวขอไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไป ดังนั้นหลั งจากนี้ดิวจะให้ทนายความของดิวตร วจส อบเรื่องระยะเวลาและข้อจำกั ดทางก ฎหม าย ในเรื่องการโ ด นทำร้ ายร่ างก ายและจิ ตใ จนะคะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งคะ

ล่าสุด “ไผ่ ลิกค์” หรือ “ไผ่ วันพ้ อยท์” อดีตแฟ นหนุ่มของ ดิว อริสร า ที่ได้เลิ กร ากันไปก่ อนหน้ าคู่กรณีคนดังกล่ าวของ สาวดิว ก็ได้มาโพ สต์ข้ อค วามลงเฟซบุ๊กส่วนตัว สนับสนุน สาวดิว ในฐานะ พี่ชาย พร้อ มกับติ ดแ ฮชแท็ ก #saveดิว ซึ่งบอ กเลยว่า ระดั บ ไผ่ วันพ้อยท์ ยังลงมาร่วมแ ฉด้วยเลย ดูเหมื อนว่าศึ กนี้คงไม่ธร ร มดาอย่ างแน่นอนจ้า

งานนี้ก็มีทั้งเพื่อนพี่น้ องในว งการบันเทิง รวมถึงแฟ นคลั บของ สาวดิว ต่ างเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก และหากมีความคื บหน้ าอย่ างไร ทางทีมงานจะรีบนำเสนอต่อไปคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: Due Arisara และ ไผ่ ลิกค์