ห มู ดิล ก โพสต์หว านถึงภร รย า หลั งคร บรอบ 13,140 วัน ชาวเน็ตช มหน้ าเ ด็ กกันทั้งคู่

ห มู ดิล ก โพสต์หว านถึงภร รย า หลั งคร บรอบ 13,140 วัน ชาวเน็ตช มหน้ าเ ด็ กกันทั้งคู่

เรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นให ญ่ที่ดูดีทั้งในจอและนอ กจอจริง ๆ สำหรับ “ห มู ดิล ก” ซึ่งฝีมื อการแสดงนั้น ไม่ต้ องพูดถึง เพราะอยู่ในว งการบันเทิงมาอย่ างยาวนาน ส่วนในชีวิ ตจริงก็มีครอบครั วสุดอบอุ่ น โดยเฉพาะความรั กกับภร รย าคู่ชีวิ ตอย่ าง “เกรซ-ชนินทร ท องวัฒนา” ที่ไม่ว่าเวล าจะผ่ านไปสั กกี่ปี ความหว านก็ยังคงเหมือนเดิม

ล่าสุด ห มู ดิล ก ก็เพิ่งจะโพสต์ภ าพหว านซึ้ งถึงภร รย าคู่ชีวิ ตที่ใช้ชีวิ ตคู่ร่ วมกันมานานกว่า 13,140 วัน ลงในอินสตราแกร มส่วนตัว พร้อ มแคปชั่นว่า “วันนี้คือหนึ่งหมื่ นสามพั นหนึ่งร้ อยสี่สิบวันแล้ว ที่พ ระเจ้ าส่งเธอมาให้เป็นคู่ชีวิ ตของผม คู่ของเร าไม่ได้ส มบูรณ์เเบบเลย และมีความสุ ขกันในทุกวันหรอกครับ

แต่การอยู่ร่ วมเคี ยงข้ างที่แส นสุ ข อ ดท น ฝ่ าฟั นทุ กข์ส าหั สกับทุกอุปสร รคชีวิ ตที่ผ่ านมา เป็นหั วใ จของเธอต่ างหาก ที่ดูแ ลรั กษ าใ จของผม ครอบครั วของผมกับลูก ๆ โ ชคดีมาก ๆ ที่มีเธอที่รั กของผม #13,140 รั กเธอทุกวันและตลอ ดไปครับ

งานนี้ชาวโ ซเชี ยลดูเหมือนจะไม่ได้โฟกัสที่ความหว านของ ห มู ดิล ก แต่กลั บไปโฟกัสที่ความหน้ าเ ด็ กของทั้งคู่ จนมีคอ มเม นต์เข้ามารั ว ๆ เลยทีเดียว เช่น หน้ าเ ด็ กทั้งคู่เลยค่ะ ที่สำคัญรั กษาสุขภ าพดีจัง ดูเฟิ ร์มทั้งคู่เลยค่ะ

น่ารั กมากครอบครั วนี้ , น่ารั กจังเลยค่ะ , น่ารั กมากๆๆๆๆๆค่าาาาา , เป็นคู่ที่น่ารั กมากค่ะพี่ห มู Happy Anniversary นะคะ , ชื่ นช มเเละยินดีครับพี่ห มู คุณเกรซ , คู่สว ยหล่ อไงคะ , หน้าเ ด็ กทั้ง 2เลยคะ , แฟน ลุงส วยมาก , ต อนแร กนึกว่าลู กสาว เป็นต้น

เป็นภ าพคู่ที่หล ายคนไม่ค่ อยได้เห็น และ ต้ องบอ กเลยว่าภร รย าหน้าเ ด็ กไม่ธร ร มดาจริง ๆ จ้า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: moodilok