เอ็ม บุษร าคัม อ วดจมู กใหม่ หน้ าเปลี่ ย นไป เหมื อนลู กครึ่ งเลย

เอ็ม บุษร าคัม อ วดจมู กใหม่ หน้ าเปลี่ ย นไป เหมื อนลู กครึ่ งเลย

เรียกได้ว่าหน้ าเปลี่ ยนไปเลยทีเดียว สำหรับ “เอ็ม-บุษร าคัม ว งษ์คำเหล า” ลู กสาวของตล กดังอย่ าง “หม่ำ จ๊กม ก” ที่เธอเพิ่งไปตั ดไ หมหลั งแ ก้จมู กคร บ 7 วัน พร้อ มทำหน้ าผ ากให้ส วยปั งอีกด้วย

ล่าสุด สาวเอ็ม ก็ได้เผ ยให้เห็นหน้ าโฉ มใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิมในอินสตราแกร ม @emmeemm เรียกได้ว่าแท บจำไม่ได้เลยทีเดียว เพราะสว ยขึ้นมาก เหมือนลู กครึ่ งเลยก็ว่าได้

ต อนนี้อาจจะยังไม่ห ายบ วม รอเข้าที่รับรองว่าส วยปั งแน่นอนจ้า อย่ างไรหากจมู กของ สาวเอ็ม เข้าที่เมื่อไหร่ รับรองว่าทีมงานจะนำภ าพมาฝ ากกันอีกแน่นอน

เชื่ อว่าหากจมู กเข้าที่ และห ายบ วมแล้ว จะส วยขึ้นอีกแน่นอนคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: emmeemm