หนิง ปณิต า ปลื้ มใ จน้ำต าไ หลหลั ง เข้ม หัสวีร์ คว้ าใ บปริ ญญ าสำเร็ จ

หนิง ปณิต า ปลื้ มใ จน้ำต าไ หลหลั ง เข้ม หัสวีร์ คว้ าใ บปริ ญญ าสำเร็ จ

กล ายเป็นบั ณฑิ ตป้ ายแด งไปอีกคนแล้ว สำหรับพ ระเอ กหนุ่ม “เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศ าล” ที่ได้สำเร็ จการศึกษาจากคณะนิเทศศ าสตร์ มหาวิทย าลั ยธุรกิจบั ณฑิ ตย์ ท่ ามกล างครอบครั วเเละเหล่ าบร รด าเเฟ นคลั บที่ต่ างมาร่ วมเเสดงความยินดีกับ หนุ่มเข้ม กันอย่ างมากมาย

โดยทางผู้จัดละครคนส วยอย่ าง “หนิง ปณิต า” ก็ไม่พล าดที่จะมาร่ วมแสดงความยินดีให้กับลู กชายสุดที่รั กคนนี้อีกด้วย

ซึ่งทาง แ ม่หนิง ก็ได้โพสต์คลิ ปวิดีโอลงบนอินสต าแกร ม @ningpanita ขณะดูใ บปริ ญญ าของ หนุ่มเข้ม ที่บอ กได้เลยว่า ก ลั้ นน้ำต าไม่อยู่เลยทีเดียว

พร้อ มแคปชั่นที่เผยถึงความรู้สึ กว่า “Exclusive @hussaweee ภู มิใ จที่สุดนะลู กนะ ดีใ จกับครอบครั วภัคพงศ์ไพศ าล ไม่รู้จะพูดยังงัยแต่เชื่ อว่า นู๋รู้นะ ห ม าน้อย ก้าวต่อไปเรื่ อย ๆ ให้สำเร็ จอย่ างที่ตั้งใ จนะคะ จะรอดูและเป็นกำลั งใ จให้อยู่ข้ าง ๆ ตลอ ดไป

งานนี้เหล่ าบร รด าแฟ นคลั บต่ างเข้ามาแสดงความยินดีกับ หนุ่มเข้ม กันเป็นจำนวนมาก พร้อ มทั้งขอบคุณ แ ม่หนิง สำหรับทุก ๆ อย่ างที่มอบให้กับ หนุ่มเข้ม แทนเจ้ าตั วอีกด้วย

คลิกที่นี่ เพื่อชมคลิป

อย่ างไรก็ต้ องขอแสดงความยินดีกับ หนุ่มเข้ ม ลู กชายสุดหล่ อ ของ แ ม่หนิง ด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: ningpanita