พล อย ภัทร ากร อว ดหุ่ นฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม กล้ ามหน้ าท้ องก็มา

พล อย ภัทร ากร อว ดหุ่ นฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม กล้ ามหน้ าท้ องก็มา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ดูแ ลตั วเองดีมาก จ นดูส วยขึ้นผิ ดหูผิ ดต า สำหรับนักแสดงสาว “พล อย ภัทรา กร” ที่ล่าสุดเธอได้มีโอก าสเดินทางไปเที่ ยวภูเก็ต พร้อ มลุ กขึ้นมาโ ช ว์ความเซ็ กซี่และรู ปร่ างเฟิ ร์ม ๆ ลงในอินสตาแกร ม บอ กเลยว่ากล้ ามท้ องเ ป๊ ะปั งมาก

โดย พล อย ภัทร ากร เป็นดาร าสาวเจ้ าบทบ าทที่ได้ไปเฉิ ดฉ ายบนเวทีระดั บโล ก ในภ าพย นตร์เรื่อง Thirteen Lives เล่ าเรื่องของ 13 นักเตะทีมห มูป่ าติ ดถ้ำหล วง ที่มีดาร าไทยไปร่ วมงานด้วยหล ายคน ไม่ว่าจะเป็น เวียร์ ศุกลวัฒน์ , ตู่ ภพธร , ตุ้ ย ธีรภัทร , เจมส์ ธีรดนย์ และอีกหล ายท่ าน

ซึ่งเธอเริ่มเข้าว งการบันเทิงจากการเซ็ นสั ญญ าเป็นนักแสดงกับช่ อง 3 เป็นระยะเวลา 6 ปี ก่ อนจะมีผลงานแร ก คือ ซีรีส์ชุด สุภ าพบุรุ ษจุฑาเท พ ตอน คุณชายรัชช านนท์ ในบท จันทา สาวบ้ านป่ า ที่ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ก่ อนจะมีผลงานอื่นต ามมาอีกหล ายเรื่อง เช่น ร ากนคร า ในบท เจ้ าละอองคำ , ค มแฝก ในบท กระรอ ก เกรียงไกร เป็นต้น ปัจจุบัน สาวพล อย ได้กล ายเป็น นักแสดงอิสระ พร้อ มรับง านได้ทุกช่ องเลยจ้า

เป็นสาวที่ยิ่ งอยู่ในว งการ ก็ยิ่ งส วยโ ดดเด่ น แถ มยังดูแ ลตัวเองได้เป็นอย่ างดีจ นหุ่ นฟิ ตแอนด์เฟิร์ มมาก ๆ อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก IG: ployptk