น้ องมายู  แต่ งชุดเป็นอาหม วย ต้ อนรับตรุ ษจี น เป็นส าวขึ้ นเย อะเลย

น้ องมายู แต่ งชุดเป็นอาหม วย ต้ อนรับตรุ ษจี น เป็นส าวขึ้ นเย อะเลย

เป็นอีกหนึ่งครอบครั วคนบันเทิงที่น่ารั กและมีคนติ ดต ามอยู่ไม่น้ อยเลย สำหรับครอบครั วของผู้จัดคนเก่ ง “เมย์ เฟื่ องอาร มย์” กับพิธีกรและผู้ประก าศข่ าว “หนุ่ม ก รรชัย” ที่แม้เราจะไม่ค่ อยเห็นรูปหว าน ๆ ลงโ ซเซี ยลสั กเท่ าไหร่ แต่ครอบครั วนี้ก็ยังคงอยู่กันด้วยความรั กและความเข้าใ จกันเป็นอย่ างดี

โดยทั้งคู่มีลู กสาวที่น่ารั กด้วยกัน 1 คน คือ “น้องมายู” ที่ต อนนี้กำลังจะโ ตเป็นสาวแล้ว แถ มยังมีเววส วยเหมือนคุณแ ม่เลย ซึ่งทาง แ ม่เมย์ ก็เพิ่งพา น้องมายู ไปเที่ ยวญุ่ปุ่นมา ซึ่งเป็นทริปที่สนุ กมาก

ปัจจุบัน เมย์ เฟื่ องอาร มย์ ก็รับบทเป็นผู้จั ดละครคนเก่งไปแล้ว พร้อมดูแ ลลู กไปด้วย ส่วน หนุ่ม ก รรชัย ก็ได้เป็นผู้ประก าศข่ าวและพิธีกรที่มีคนติ ดต ามเป็นจำนวนมาก บอ กเลยว่ามาถู กทาง ต อนนี้ปั งมาก ๆ

ล่าสุดเนื่ องในเท ศกาลตรุษจีน หล ายสถานที่และหล ายโ รงเรียน ก็เริ่มต กแต่ งแบบจีนและใส่ชุดกี่เพ้า เป็นอาตี้อาหม วย หรือใส่เสื้อแด งรับทรั พย์กันถ้ วนหน้ า

ทางด้ าน น้องมายู ก็ขอแต่ งตั วเป็นอาหม วยไปโ รงเรียน เพื่อให้เข้ากับเทศก าลด้วยจ้า งานนี้ แ ม่เมย์ ได้โพสต์รูปลงอินสตราแกรม @mayfuang พร้อ มแคปชั่นว่า “Chinese New year #year3 #mayukamnerdploy

เรียกว่าเผ ล อแป๊ ปเดียว น้องมายู ก็เริ่มโ ตเป็นสาวแล้ว แถ มยังน่ารั กมาก ๆ ฉ ายแว วเตรียมเข้าว งการต ามร อยคุณพ่อคุณแ ม่มาติ ด ๆ เลยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: mayfuang