ม าร์กี้ ร าศ รี อ วดลุ คใหม่ตั ดผ มสั้ น เหมื อนรุ่ นพี่ ม.ปล ายเลย

ม าร์กี้ ร าศ รี อ วดลุ คใหม่ตั ดผ มสั้ น เหมื อนรุ่ นพี่ ม.ปล ายเลย

เรียกได้ว่าเป็นนางเอ กแ ถวหน้ าของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่ง ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็กล ายเป็นผู้นำแฟชั่ นอยู่เสมอ สำหรับ “มาร์กี้-ร าศรี บ าเล็ นซิเ อก้ า” คุณแ ม่ลู กแ ฝดของ น้องมีก้ า น้องมีญ่า และเป็นภรร ย าของนักร้องหนุ่ม ป๊อก ภัสสรกรณ์ ที่เรามั กจะได้เห็ นโ มเม นต์ครอบครั วสุดอ บอุ่ นของพวกเขาอยู่บ่ อยครั้ งผ่ านช่ องทางโ ซเชี ยลนั่นเอง

ล่าสุดทางร้ าน HIVE SALON Velaa Sindhorn Village Complex ก็ได้โพสต์ภ าพลงในอินสตราแกร ม ๑nubhivesalon ซึ่งเป็นภ าพของ สาวม าร์กี้ ในลุ คใหม่ หลั งจากที่เธอไปตั ด ผมสั้ นเท่ าติ่ งหู

พร้อ มแคปชั่ นว่า “คุณ ม าร์กี้ @margie_rasri มาทำสีผมคับ” ท่ ามกล างแฟ นคลั บที่เข้ามาแสด งความคิดเห็นชมลุ คใหม่ของ สาวม าร์กี้ ว่าหน้ าเ ด็ กอย่ างพร้อ มเพรี ยงกันเลยทีเดียว

เรียกได้ว่า สาวม าร์กี้ ส วยจึ้ งเอ าอยู่ทุกลุ คจริง ๆ ยิ่ งตั ดผ มสั้ น ยิ่ งหน้ าเ ด็ กมาก ๆ เหมือนเป็นพี่สาวของลู ก ๆ ทั้งสองคนเลยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: nubhivesalon , jcreef และ margie_rasri