อั้ ม พัชร าภา ยอ มรับจ บกับ ไ ฮโ ซพก ไ ม่ดีพร้อ มเผ ย ขอเกลี ย ดกันเท่ านี้พอ

อั้ ม พัชร าภา ยอ มรับจ บกับ ไ ฮโ ซพก ไ ม่ดีพร้อ มเผ ย ขอเกลี ย ดกันเท่ านี้พอ

เรียกว่าเป็นอดีตคู่รั กที่ทำเอานักข่ าวทุกสำนักต้ องทำงานอย่ างหนั ก เพราะอย ากทร าบต้นเห ตุของรั กร้ าวในครั้ งนี้ สำหรับคู่ของซุปตาร์ตัวแ ม่อย่ างสาว “อั้ ม พัชร าภา” กับ “ไ ฮโ ซพก ประธานวงศ์” ที่ได้ประกาศเลิ กร ากันไป หลังค บหากันมานานกว่า 5 ปี ทำให้หล ายคนรอวันที่ สาวอั้ ม จะออ กมาพูดถึงประเ ด็ นความรั กครั้ งนี้

ล่าสุด สาวอั้ ม ได้มาออ กงานครั้ งแร ก หลั งมีข่าวเลิ กร า ซึ่งเธอก็ได้เผยว่า อั้ ม เลิ กกันตั้งแต่ 10 ธ.ค.65 และไม่ได้ติ ดต่ อกันเลย เราก็ไม่รับรู้ ส่วนเรื่องหึ งห วงก็ไม่มี ไม่เคยโทรเช็ กและไม่เคยท ะเล าะกันเรื่องผู้หญิ ง ไม่ใช่เรื่องผู้ห ญิง

สาเหตุที่เลิ กกันมาจากเรื่องเดิมที่เคยเ กิ ดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ไม่มีเรื่องอื่นเลย เป็นเรื่องนิสั ยที่ไม่เหมือนกันจริง ๆ พย าย ามปรั บแล้ว แต่ปรั บไม่ได้ และเกิดเหตุการณซ้ำ ๆ หล ายรอบ

เมื่อถามว่า จ บด้วยดีมั้ย สาวอั้ ม ตอบว่า ไม่ได้จ บดี แต่ไม่ได้เกลี ย ดกัน ไม่มีใครจ บดีหรอ ก ทุกวันนี้เราพย าย ามจะไม่เกลี ย ดกัน เล่นเกมแต่ไม่ได้คุยกัน ไม่สร้ างความเกลี ย ดไปมากกว่านี้ ขอแค่เกลี ย ดกันเท่ านี้พอค่ะ

ไม่มีใครผิ ดใครถู ก แต่เราใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน ส่วนเรื่องหึ งห วง ไม่มี ไม่เคยขอดูโทรศัพท์ด้วย

เชื่อว่าผู้หญิ งที่ทั้งส วยและคร บเครื่ องอย่ าง สาวอั้ ม สามารถหาคนมาด ามหั วใ จได้อย่ างแน่นอน อย่ างไรก็ขอเป็นกำลั งใ จให้ สาวอั้ ม ด้วยนะคะ