อั้ ม พัชร าภา ชว นจิ้ น หลังเผ ยภ าพเที่ ยวเหนือคู่กับพ ระเอ กดั ง

อั้ ม พัชร าภา ชว นจิ้ น หลังเผ ยภ าพเที่ ยวเหนือคู่กับพ ระเอ กดั ง

เรียกว่าเป็นซุ ปต าร์ตัวแ ม่ของว งการบันเทิงที่เพิ่ งประก าศตั วว่า เป็นสาวโ ส ดอย่ างเป็นทางการ สำหรับ “อั้ ม พัชร าภา” หลังปิ ดฉ ากความรั ก 5 ปีกับ “ไ ฮโ ซพก-ประธานวงศ์ พ รประภา” เป็นที่เรี ยบร้ อย

ซึ่งฝ่ ายชายได้ออ กมายอ มว่า ทั้งคู่เลิ กกันแล้ว ส่วนสาเ หตุนั้นเป็นเรื่องของคนสองคน ซึ่งจากที่เห็น สาวอั้ ม ในช่ วงนี้มั กจะเดิ นท างไปท่ องเที่ ยวกับกลุ่มเพื่อนอยู่บ่ อยครั้ ง

ล่าสุด สาวอั้ ม ก็ได้โพสต์ภ าพลงในอินสตราแกร ม @aum_patchrapa ขณะอยู่บนด อยท้ าลมหน าวที่ บ้ านจ่ าโบ อำเภอป างมะผ้า จังหวัดแ ม่ฮ่องสอน กับภ าพบรรย าก าศย ามเช้าที่พ ระอาทิ ตย์กำลังขึ้นพอดี

โดยมีหนุ่มข้างก ายอยู่ข้าง ๆ แต่ไม่ใช่ใครที่ไหน เขาก็คือ รุ่นน้องร่ วมช่องอย่ างหนุ่ม “เข้ม หัสวีร์” พร้อ มเเคปชั่นว่า “เย็ นจ นไม่ต้ องอ าบน้ำ

ทำเอาเหล่ าบร รด าแฟ นคลั บเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หรือหากใครอย ากให้ทั้งสองคนมีผลงานร่วมกัน ก็อ ดใ จรออีกนิดรับรองว่าปีนี้แฟ น ๆ ได้ชมผลงานของทั้งคู่อย่ างเเน่นอน

บอ กได้เลยว่างานนี้ห ลุ ดโฟกั สไปกับความส วยของ สาวอั้ ม พร้อ มกับบรรย าก าศสุดโ รแม นติ กจริง ๆ จ้า

ขอบคุณภาพจาก IG: aum_patchrapa