ห วงส ามี! เจ นนี่ รัชน ก เปิ ดใ จ ส ามีมีผู้หญิ งเข้าหาเย อะ แม้มีลู กแล้ว

ห วงส ามี! เจ นนี่ รัชน ก เปิ ดใ จ ส ามีมีผู้หญิ งเข้าหาเย อะ แม้มีลู กแล้ว

เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ช่ วยกันทำงานและดูแลครอบครั วได้เป็นอย่ างดี สำหรับครอบครั วของนักร้ องลู กทุ่งสาว “เจ นนี่-รัชนก สุวรรณเกตุ” เจ้ าของค่ ายเพลง ได้หมดถ้าส ดชื่น กับส ามีหนุ่ม “ยิว ฉัตรมงคล

ซึ่งทั้งคู่ได้แต่ งงาน สร้ างครอบครั วไปเมื่อไม่นานมานี้ แถมยังมีลู กส าวตั วน้อยมาเติ มเต็มให้กับครอบครั วอีกด้วย

โดยหลั งจากที่มีลู กสาวคนแร กอย่ าง “น้องยูจิน” แล้ว ทั้งคู่ก็มั กจะลงภ าพอัปเด ตพั ฒนาการ ความน่ารั กของลู กสาวตั วน้ อยให้แฟ นคลั บได้ชื่ นช มอยู่เสมอ

ซึ่งเรามั กจะได้เห็นโ มเม นต์น่ารั ก ๆ ของพวกเขาอยู่บ่ อย ๆ แถ มยังมีโ มเม นต์สวี ทของทั้งคู่ให้ได้เห็นกันอยู่เหมือนเดิม

ล่าสุด สาวเจ นนี่ ได้มาขอเคลี ยร์ประเ ด็ นต่ าง ๆ ให้คนทั้งประเท ศได้เข้าใ จตรงกันผ่ าน รายการ คนดังนั่งเคลียร์ ทางช่อง 8
ส ามีมีผู้ห ญิงเข้ามาหาบ่ อยครั้ ง ?
เจ นนี่ : ด้วยความที่พอมีชื่อเสี ยงมากขึ้นเนอะ เขาก็จะมีบ้ าง ที่ผู้ห ญิงเข้ามาทั กท าย ก็จะทำให้หนูดึ งเข้าเพ ลงได้อีกว่า ใครที่จะมาเป็นภร รย า น้ อ ย ระ วั งจะโ ดนสั่ งส อน

ทำไมถึงมั่ นใ จว่า ส ามี เลิ ก หล าย ใจ ?
เจ นนี่ : ตอนแร กห นูไม่เคยมั่ นใ จ จ นกระทั่ งสั่งเขาว่า ห้ามหล ายใจ แต่เขาบอ กว่า ไม่ต้ องสั่ งเขา เพราะไม่มีผู้ชายหล ายใ จคนไหนบนโล กนี้ เลิ กหล ายใ จ เพราะผู้ห ญิ งสั่ง ถ้าคนนั้นเขาอย ากจะเลิ กหล ายใ จ เขาจะเลิ กด้วยตัวของเขาเอง เขาก็เลิ กของเขาเอง

เรียกว่างานนี้ หนุ่มยิ ว ได้เอ่ ยป ากไว้แล้วว่า ให้มั่ นใ จในตั วเขาได้เลย เพราะตั วเองเปลี่ ยนไปแล้ว

ขอบคุณภาพจาก IG: janey_suwannaket และ รายการ คนดังนั่งเคลียร์