เปิ ดภ าพครอบครั ว บีม – ออ ย พร้อ มหน้ าพร้อ มต ากันทั้งบ้ าน แต่คนโ ฟกั สที่แ ม่ออ ย

เปิ ดภ าพครอบครั ว บีม – ออ ย พร้อ มหน้ าพร้อ มต ากันทั้งบ้ าน แต่คนโ ฟกั สที่แ ม่ออ ย

เรียกว่าเป็นครอบครั วคนบันเทิงที่มีลู กแฝ ดถึงส องคู่ สำหรับครอบครั วของนักร้ องนักแสดงหนุ่ม “บีม กวี” กับภร รย าสาว “ออย อฏิพรณ์” ที่ถื อว่าเป็นขวั ญใ จแฟ นคลั บกันทั้งบ้ านเลยก็ว่าได้

ซึ่งก่ อนหน้ านี้ลู กสาวฝาแ ฝดอย่ าง น้องอัยวา และ น้องอัญญา ก็เพิ่งจะลื มต าดูโล กไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่ านมา แต่น้องทั้งคู่ก็กล ายเป็นขวั ญใ จขาวโ ซเชี ยลได้ทันที

หลั งจากที่ความน่ารั กของ พี่ธีร์ และ พี่พีร์ พี่ชายของน้องแฝ ดที่เคยคว้ าหั วใ จแฟ นคลั บมาได้เยอะแล้ว งานนี้น้ องสาวทั้งส องก็ยังมาเพิ่ มดีก รีความน่ารั กให้กับครอบครั วนี้เข้ าไปอีก

และโ มเม นต์ภาพครอบครั วสุดอบ อุ่นที่พร้อ มหน้ ากัน พ่อแ ม่ลู ก ซึ่งเป็นภาพครอบครั วรูปแร กที่รวมตั วกันคร บ 6 คน ที่นอ กจากความน่ารั กของเ ด็ ก ๆ ที่มีให้เห็นอยู่บ่ อย ๆ แล้ว เรื่องความช่ างพูดช่ างจาก็กล ายเป็นอีกเส น่ห์ให้เหล่ าบร รดาแฟ นคลั บห ลงไม่ไ หวจริง ๆ

ล่าสุด แ ม่ออย ก็ได้เผ ยภา พครอบครั วสุดน่ารั กพร้อ มหน้ าพร้อ มต ากันลงในอินสตาแกร ม @oilatiporn พร้อ มแคปชั่นว่า “สวัสดีวันเ ด็ ก BeamOilfamily BeamOiltwinbabies BeamOildoubletwins Theethongthan Pheethongtham myAiwarin myAnyarin

แต่ทำเอาเหล่ าบร รด าแฟ นคลั บต่ างโฟกัสไปที่ แ ม่ออย ว่า ตั ดผ มสั้ นแล้วหน้ าเ ด็ ก และ ส วยมาก

เรียกว่าเป็นคุณแ ม่ลู ก 4 ที่ทั้งหน้ าเ ด็ กและหน้ าใ สมาก ๆ แถ มยังดูแ ลและส อนลู ก ๆ ได้เป็นอย่ างดีอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: oilatiporn