สงกร านต์ เตชะณร งค์ เคลื่ อนไ หวกล างไ อจี แอ ฟ ทักษอร หลั งเห็ นรูปคู่ น้องปีใหม่

สงกร านต์ เตชะณร งค์ เคลื่ อนไ หวกล างไ อจี แอ ฟ ทักษอร หลั งเห็ นรูปคู่ น้องปีใหม่

เพิ่งจะผ่ านวันเ กิ ดไปเมื่อไม่น านมานี้ สำหรับ “น้องปีใหม่” ลู กสาวสุดที่รั กของ “แ ม่แอ ฟ ทักษอร” กับ “พ่อสงกร านต์ เตชะณร งค์

ซึ่ง แ ม่แอ ฟ ก็ได้พาลู กสาวไปทำบุ ญถว ายสังฆท าน พร้อ มกับโพสต์ภ าพน่ารั ก ๆ ลงในอินสตาแกร ม โดยงานนี้ แ ม่แอ ฟ ยังบอ กด้วยว่า ลู กสาวโตแล้ว ถว ายสั งฆท านเองได้แล้วด้วย

ล่าสุด แ ม่แอ ฟ ยังได้โพสต์ภ าพคู่กับ น้องปีใหม่ ที่โพสต์ท่าถ่ ายรูปแบบมื ออาชีพ ทำเอ า แ ม่แอ ฟ ถึงกับขอแ ซ วลู กสาวสั กหน่ อยว่า “คงต้ องให้คุณลู กส อนเล่นกล้ องบ้ างละ

ซึ่งง านนี้ก็มีชาวโ ซเชี ยลแอ บเห็น หนุ่มสงกร านต์ เข้ามาก ดไลก์ที่โพสต์ของ สาวแ อฟ ด้วย หลั งจากที่ไม่ได้เห็ นเจ้ าตั วเข้ามาก ดไลก์หรือคอ มเม นต์โพสต์ของ สาวแอ ฟ นานมากแล้ว

ง านนี้ต้ องบอ กเลยว่า น้องปีใหม่ ยิ่ งโ ต ก็ยิ่ งส วย แถ มยังมีแว วเป็นนักแสด งต ามร อย แ ม่แ อฟ ไปติ ด ๆ อีกด้วย

อย่ างไรก็เชื่ อว่าทั้งคู่จะสามารถทำหน้ าที่ของพ่อและแ ม่ให้กับ น้องปีใหม่ ได้อย่ างดีที่สุดนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: aff_taksaorn