วิ กกี้ ภร รย า เวียร์ ศุกลวัฒน์ เผ ยคลิ ปครอบครั ว ถึงกับต้ องหยุ ดดูชั ด ๆ

วิ กกี้ ภร รย า เวียร์ ศุกลวัฒน์ เผ ยคลิ ปครอบครั ว ถึงกับต้ องหยุ ดดูชั ด ๆ

กล ายเป็นคุณพ่อคุณแ ม่มื อให ม่ที่บอ กได้คำเดี ยวว่าสุ ขส มหวั ง สำหรับครอบครั วคณารศของพ ระเอ กหนุ่ม “เวียร์ ศุกลวัฒน์” หลั งจากภรรย าสาว “วิ กกี้ พีม นต์ญา” เพิ่งให้กำเนิ ดลู กสาวคนแร ก “น้องวิริน” ไปเมื่อช่ วงปล ายปีที่แล้ว

ซึ่ง หนุ่มเวียร์ ก็ยอ มรับเลยว่า เ ห่ อลู กสาวมาก ๆ ทั้งจัดมุ มถ่ ายรูปน่ารั ก ๆ ให้ และ ค อยช่วยหยิ บจั บสิ่ งของต่ าง ๆ ให้กับภรรย าอยู่ตลอ ด

ล่าสุด หนุ่มเวียร์ ก็ได้โพสต์ภ าพคู่กับต้นไ ม้ พร้อ มเเคปชั่นว่า “วันว่างของพ่อ ๆ ลู กหลั บ ก็ปลู กต้นไ ม้ มี๊ว่ างก็ออ กมาสู ดอาก าศ ถ่ ายรูปเล่ นกัน ชมนกชมไม้ พักผ่ อนกันเบ า ๆ ขอบคุณที่เราอยู่เคี ยงข้างกันตลอ ด รั ก @vikkiiexplorer และ รั ก @wylyn.vw19 ทั้ง 2 คนที่สุด

ง านนี้เหล่ าบร รด าแฟ นคลั บต่ างเข้ามาชม คุณพ่อเวียร์ กันเป็นจำนวนมาก อาทิ ไม่ได้อ วดต้นไ ม้หรอ ก แค่จะบอ กรั กภร รย ากับลู ก เฉ ย ๆ , คุณพ่อดีเด่ น ทำง านบ้ านเก่ ง เลี้ ยงลู กก็เก่ ง , ดีใ จที่ คุณเวียร์ เลือ กไม่ผิ ด ดูมีความสุข มาก เป็นต้น

ล่าสุดในวันเ ด็ กแ ห่งชา ติ คุณแ ม่วิ กกี้ ก็ได้เผ ยคลิ ป พ่อเวียร์ กับ น้องวิริน ที่ทำเอาแฟ น ๆ ต่ างโฟกัสไปที่ทร งผ มของคุณแ ม่ ซึ่งเหมือนจะตั ดสั้ น ส่วนคุณพ่อก็โ ก นหน วดเค ร าซะเกลี้ ย งเลย ง านนี้ทำเอาหน้ าเ ด็ กลงทั้งคู่เลยทีเดียว

ชมคลิปที่นี่

เรียกว่าเป็นครอบครั วที่น่ารั กมาก ๆ แถม คุณพ่อเวียร์ ก็ยังดูแ ลเอ าใ จใ ส่ทั้งคุณแ ม่และคุณลู กอย่ างดีที่สุดอีกด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: weir19 และ vikkiiexplorer