ชั ดเจ นแล้ว! พ่ อฟลุ ค ค อนเฟิ ร์มสถ านะ น้องอชิ – น้องมิย่ า

ชั ดเจ นแล้ว! พ่ อฟลุ ค ค อนเฟิ ร์มสถ านะ น้องอชิ – น้องมิย่ า

เรียกว่ากำลังถู กจั บต าม องถึงความสั มพั นธ์มาสั กพั กให ญ่แล้ว สำหรับคู่ของ “น้องอชิ อชิรวัตติ์” ลู กชายของ ฟลุ ค เกริกพ ล – โบ ชญาด า กับ “น้องมิย่ า พิชชา” ลู กสาวของ พีท ท องเจือ – เจ็ง วิไลลักษณ์ หลั งจากชาวโ ซเชี ยลแอ บส งสั ยว่า คู่นี้กำลังซุ่ มค บหาดูใ จกันอยู่หรือเปล่ า เพ ราะดูสนิ ทสน มกันมาก

ล่าสุดก็ไม่ต้ องปล่ อยให้แฟ น ๆ ต้ องเด าสถ านะของทั้งคู่กันอีกต่อไป หลัง คุณพ่อฟลุ ค ออ กมาโพสต์ภ าพ น้องอชิ ค วง น้องมิย่ า มาร่ วมดิ นเนอร์กับครอบครั ว พร้อมหน้ า ลี นาต าลี และยังมีคู่ของ โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ กับ พีเ ค ปิยะวัฒน์ มาร่ วมโ ต๊ะด้วย

และที่ชั ด ๆ ก็คือแคปชั่นของ พ่อฟลุ ค ที่ว่า “Family dinner” ซึ่งก็มี สาวโ ยเกิร์ต เข้ามาคอ มเม นต์ว่า อยู่ดี ๆ ก็มีลู กสาว

งานนี้ก็ยิ่ งทำให้แฟ น ๆ ห ายส งสั ยถึงสถ านะของ น้องอชิ กับ น้องมิย่า เลยทีเดียวว่า น่ าจะค บหาดูใ จกันแล้วอย่ างแน่นอน

เรียกว่าเป็นคู่ที่น่ ารั กและดูอ บอุ่ นมาก ๆ เพราะทั้งสองครอบครั วก็สนิ ทกันอยู่แล้วด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: fluke777 และ yoghurt_nattasha