เช อรี่ เข็ มอั ปสร กลั บมารั บละครในรอ บ 8 ปี พร้อ มเปิ ดใ จหลั งห ายไปจากว งการ

เช อรี่ เข็ มอั ปสร กลั บมารั บละครในรอ บ 8 ปี พร้อ มเปิ ดใ จหลั งห ายไปจากว งการ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอ กที่ห่ างห ายจากว งการบันเทิงไปนานกว่า 8 ปี สำหรับ “เชอรี่-เข็ มอั ปสร สิริสุขะ” นางเอ กสาวจากวิ กพระร าม 4 ที่ล่าสุดออ กมาเผ ยว่า หากมีบทที่ถู กใ จ ก็จะกลั บมารับงานแสดงอีกครั้ ง

งานนี้แฟ นละครหล ายคนถึงขน าดเรี ยกร้ องให้เจ้ าตัวกลั บมาว าดล วดล าย โชว์ฝีมื อบนจ อแก้ วให้ได้ชมกันอีกสั กครั้ ง ซึ่ง สาวเชอรี่ ก็ยอ มรับว่า จริง ๆ แล้วตัวเธอเองก็คิดถึงว งการบันเทิงอยู่เหมือนกัน แต่ด้วยความที่ต อนนี้มีสิ่งอื่นที่ส นใ จมากกว่า

จึงมองว่า ถ้าหากในอนาค ตอะไรหล าย ๆ อย่ างลงตัว รวมถึงมีบทที่เธอเองรู้สึ กว่าถู กใ จ เมื่อนั้นก็ยินดีที่จะกลั บมารับงานแสด งอีกครั้ งอย่ างแน่นอน

ล่าสุด สาวเชอรี่ ก็ได้โพสต์คลิปร ายการ 3 แ ซ่บ เปิ ดใ จถึงการห ายจากว งการบันเทิงเอาไว้ว่า “8 ปีที่ห ายไป ไม่ได้ทำการแสด งเลย การพูด การแสด งอาร มณ์ต่ าง ๆ ยังโอเคไ หม

และไม่รู้ว่า 8 ปีที่ห ายไป การแสดงการเล่นเปลี่ ยนไปมากแค่ไหน ซึ่งแน่นอนว่าการห่ างห ายไปนาน ทำให้เธอต้ องไปเวิ ร์คช้ อป รู้สึ กอะไรบ างอย่ างในใ จฮึ บกลั บมา

ท่ ามกล างเพื่อนในวงการ รวมไปถึงแฟ นคลั บ ที่ต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า รอช มผลงานการกลั บมาของเธอกันเป็นจำนวนมาก

เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิ งที่ไม่ว่าเวล าจะผ่ านไปนานแค่ไหน เธอก็ยังคงส วยสง่ าเหมือนเดิมเลยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: cherrykhemupsorn และ ร ายการ 3 แ ซ่บ