โ ตโน่ ภาคิน ฝ ากถึง แจ๊ส ช วนชื่ น หลั งเลี ย นแบบเหมือนเ ป๊ ะ

โ ตโน่ ภาคิน ฝ ากถึง แจ๊ส ช วนชื่ น หลั งเลี ย นแบบเหมือนเ ป๊ ะ

นาทีนี้เชื่ อว่าทุกคนต้องรู้จักนักแสดงตล กชื่อดั งที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงตล กเท่ านั้น เจ้ าตั วยังสามารถคั ฟเว่ อร์คนดังบนโล กโ ซเชี ยลได้เหมือนมากอีกด้วย สำหรับ “แจ๊ส ช วนชื่ น” ที่ช่วงหลั งคั ฟเวอ ร์เป็นคนดังคนไหน ก็ทั้งเหมือนและสร้ างร อยยิ้ ม เสี ยงหั วเร าะให้กับผู้ชมได้อยู่เสมอ

ล่าสุด หนุ่มแจ๊ส ก็เพิ่งคั ฟเว อร์เป็น “โตโน่ ภาคิน” ต ามเสี ยงเรีย กร้ องจากเหล่ าบร รดาแฟ นคลั บที่ค าดหวั งไว้สูงมาก ซึ่งเจ้ าตั วบอกว่า ยอ มทำก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่า โตโน่ ไม่ต้ องหาอะไรมาทำเพิ่มแล้ว จนชาวโ ซเชี ยลตั้งฉ าย าให้ว่า “โตโย่” อีกด้วย

โดย หนุ่มโตโน่ ก็ได้ออ กมาเปิ ดใ จถึงกระแ สท่ าเต้ นสต าร์ทมอเตอร์ไซต์ กับ การคั ฟเว อร์เป็นตนเองของ แจ๊ส ช วนชื่ น ผ่ านเพจดัง ซึ่งเจ้ าตั วก็ได้ฝากข้อความถึง หนุ่มแจ๊ส หรือ โตโย่ ว่า ต้ องขอโท ษ พี่แจ๊ส ด้วยนะครับ

ได้ทักไปคุยกับ พี่แจ๊ส ไหม ?
โตโน่ : ก็ไม่ได้ทักเลย ไม่คิดจริง ๆ อย่างท่าสตาร์ทมอไซค์ ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ ตลกดี จริง ๆ แค่เป็นการรับจังหวะหนึ่งสองสาม

เมื่อโ ดนแ ซ วก็อย ากที่จะเห็นของจริง ?
โตโน่ : ไปดูบนค อนเสิร์ตดีกว่า ทำต่ อหน้ าตรงนี้ก็อ าย

และได้ทิ้ งท้ ายไว้ด้วยว่า มันเป็นงาน มันเป็นอาชีพ มันเป็นอาร มณ์ของเราบนเวที ถ้าผมเป็นอย่ างนั้นตลอ ดเวลาคงเหนื่ อ ยมากเลยนะ พร้อ มบอ กอีกว่า ไม่โก ร ธใครเลยที่มาคั ฟเว อร์หรือล้ อเลี ย นเป็นตนเอง

เรียกว่า หนุ่มโตโน่ เป็นคนที่มีเอ กลัก ษณ์ประจำตัวจ นหล ายคนนำไปคั ฟเว อร์ เพื่อสร้ างร อยยิ้ มและความสนุ กสนาน แถมเจ้ าตั วก็ไม่ติ ดใ จอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพจาก IG: mootono29 , JOKER FAMILY และ noeynoey2465