มิน พีชญ า ทั้งส วย ทั้งเก่ ง ลุ ยตร วจโค รงการบ้ านด้วยตัวเอง

มิน พีชญ า ทั้งส วย ทั้งเก่ ง ลุ ยตร วจโค รงการบ้ านด้วยตัวเอง

เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ชีวิตนี้จะไม่ได้เป็นดาร านักแสดง ก็ไม่ลำบ ากอะไร สำหรับนางเอกสาว “มิน พีชญา” ที่ครอบครั วมีธุรกิ จศู นย์รวมสิ นค้ าวั สดุก่ อสร้ างขน าดใหญ่ ในจังหวัดขอนแ ก่น

ซึ่งเธอได้เผยว่า ตอนเ ด็ก ๆ เธอจะมานั่งเช็ กสต๊อ กสิ นค้ า เช็ กสิ นค้ าว่ามีอะไรเข้าออ กบ้ าง โดยคุณพ่อ คุณแ ม่ส่งไปทดล องงานทุกแผนก และจะได้รับค่ าแร งวันละ 10 บ าท

ล่าสุด สาวมิน ก็ลุกขึ้นมาส วมหม วกนิรภั ย ลุ ยตร วจโค รงการบ้ านจัดสรรโปรเจคใหม่ของครอบครั ว ที่เธอลงแ รงไปดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเอง ซึ่งต อนนี้โครงการใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ซึ่งเธอได้โพสต์ภาพลงในอินสตราแกร ม minpechaya พร้อ มแคปชั่นว่า “เ กิ ดเป็นผู้หญิ งต้ องไม่หยุดส วยและไม่หยุดหาเงิ นนะคะ เพราะถ้ามีเงิ นแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไรก็ได้ค่ะ ทำงานเก่ ง น่ารั ก นิสั ยดีมีหมู่บ้ าน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำธุรกิ จเก่ งมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิ จของครอบครั วหรือของตัวเอง ก็ดูแ ลอย่ างทั่ วถึงจริง ๆ

เรียกได้ว่า สาวมิน ไม่ได้มีดีแค่ความส วยระดั บนางเอ กเท่ านั้น แต่เธอยังทำงานเก่ งรอบด้ านอีกด้วย งานนี้บอ กได้เลยว่า เป็นสาวที่คร บเครื่อ งมาก ๆ เลยค่า

ขอบคุณภาพจาก IG: minpechaya