เปิ ดภ าพ น้องแอบิเกล ลุ คส ายฝ อ คิ้ ว หน้ า สีผม มาเต็ม

เปิ ดภ าพ น้องแอบิเกล ลุ คส ายฝ อ คิ้ ว หน้ า สีผม มาเต็ม

เรียกได้ว่าเป็นครอบครั วซุปตาร์ที่มีแฟ นคลั บค อยติ ดต ามกันทั้งบ้ านเลยก็ว่าได้ สำหรับครอบครั วของซุปตาร์เจ้ าแ ม่แฟชั่ นอย่ าง “ชมพู่ อารย า” กับลู กชายทั้ง 2 คน ส ายฟ้า-พ ายุ ที่ต อนนี้อ ายุ 5 ข วบแล้ว และลู กสาวคนเล็ ก น้องแอบิเกล ที่ต อนนี้อ ายุคร บ 9 เดือนแล้ว

รวมไปถึงคุณพ่อสุดหล่ อ “น็อต-วิศรุต รั งษีสิ งห์พิพัฒน์” สามีนักธุรกิ จหมื่ นล้ าน ที่ทั้งหล่ อ ทั้งเท่ ดูดีแบบม าดนักธุรกิ จก็คร องใ จแฟ น ๆ ไปเลยทั้งครอบครั ว

ล่าสุด ครอบครัว นี้ก็ได้จัดทริปเที่ ยวประเทศญี่ปุ่นกันย กครอบครั วเลยทีเดียว ซึ่งครั้ งนี้นับเป็นการเดินทางไปต่ างประเทศครั้ งแร กของ น้องเกล เลยก็ว่าได้

ซึ่งนอ กจากห นูน้ อยจะไม่ง อแ งแล้ว ยังส่งส ายต าแ ป๋ ว มาให้แฟ น ๆ พร้อ มกับแก้ มน้อย ๆ ที่กล ายเป็นสีแดงอ มชมพู เพราะอากาศที่ค่ อนข้างหน าวเย็ น

ทำให้เราได้เห็นความสา ยฝอ.ของ น้องเกล แบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคิ้ ว , หน้ า หรือแม้ก ระทั่ งสีผม ที่ดูเป็นสีท องประก ายออ กมาเลย ท่ ามกล างแฟ นคลั บที่เข้ามาชื่ นช มในความน่ารั กของน้องกันเป็นจำนวนมาก

เรียกว่า น้องเกล กำลั งอยู่ในวั ยน่ารั กแบบนี้ รับร องว่าใครเห็ นเป็นต้ องต กห ลุ มรั กอย่ างแน่นอนค่า

ขอบคุณภาพจาก IG: chomismaterialgirl