แพทริเซี ย กู๊ด คอ มเม นต์ถึง ไฮโ ซพก ก่ อนจะมีข่าวลื อเลิ กกับ อั้ม พัชร าภา

แพทริเซี ย กู๊ด คอ มเม นต์ถึง ไฮโ ซพก ก่ อนจะมีข่าวลื อเลิ กกับ อั้ม พัชร าภา

เรียกว่าเป็นคู่รั กที่หล ายคนเชียร์อย ากให้มีข่าวดีเร็ว ๆ เพราะความน่ารั กและเข้ ากันได้เป็นอย่ างดีของทั้งคู่ สำหรับคู่ของซุปต าร์สาว “อั้ม พัชร าภา” กับหว านใ จอย่ าง “ไ ฮโ ซพก-ประธานวงศ์ พ รประภา” หลังชาวโซเชียลกำลังจั บต าอย่ างหนั กว่า รั กหรือเลิ ก

เนื่องจากเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่ านมา หล ายคนไม่เห็นทั้งคู่เค านต์ด าวน์ด้วยกัน เพราะทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครั ว ซึ่งทาง สาวอั้ม ก็ได้มีการจัดป าร์ตี้สั งสร รค์กับก๊ วนเพื่อนและ พี่เอ ศุภชัย ผู้จัดการส่วนตัว

เเถ มในต อนนี้ชาวโซเชียลยังสังเกตุเห็นว่า สาวอั้ม ได้อัลฟ อลโ ล่อินสตาแกร มของ ไ ฮโ ซพก ไปเเล้วด้วย

หากย้ อนกลั บไปในวันที่ ไ ฮโ ซพก ได้ไปร่วมงานเเต่ งของ แพทริเซีย กู๊ด กับ โน้ต วิเศ ษ พร้อ มทั้งยังได้โพสต์ภาพเเสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วย ซึ่ง สาวเเพทริเซีย ก็ได้เข้ามาคอ มเม นต์ใต้โพสต์ด้วยว่า

Thank you so much naka hope you’ve recovered!” ซึ่งหล ายคนต่ างตีความหม ายไปว่า “ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ขอให้ห ายจากความผิ ดหวั งไว ๆ” โดยทาง ไฮโซพก ก็ได้ต อบกลั บอีกว่า “hardly jaaaa 55555” ซึ่งหมายถึง “เป็นเรื่องที่ย ากจ้า

อย่ างไรก็ต้ องติ ดต ามกันต่อไปว่า ทั้งคู่จะออ กมาชี้แ จงถึงประเ ด็ นดังกล่ าวอย่ างไรนะคะ

หวั งว่าจะทั้งส องคนจะสามารถปรั บความเข้าใ จและหาทางออ กที่ดีสำหรับความสั มพั นธ์ในครั้ งนี้ได้นะคะ

ขอขอบคุณภาพจาก IG: aum_patchrapa และ pokphornprapha