ไบรท์ พิชญทัฬห์ ปลื้ มใ จโพสต์ต้ อนรับสมาชิ กใหม่ หล านน้าหล่ อมาก

ไบรท์ พิชญทัฬห์ ปลื้ มใ จโพสต์ต้ อนรับสมาชิ กใหม่ หล านน้าหล่ อมาก

เป็นอีกหนึ่งคู่รั กที่หล ายคนต ามลุ้ นต ามเชียร์ว่าเมื่อไห ร่จะมีข่ าวดีเรื่องท าย าทสั กที สำหรับคู่ของนักร้องหนุ่ม “โต๋ ศั กดิ์สิ ทธิ์” กับผู้ประก าศข่าวสาว “ไบรท์ พิชญทัฬห์” ที่ได้จั ดพิธีแต่ งงาน ณ คริ สตจั กรวัฒนา เมื่อช่วงกล างปี 2565 ที่ผ่ านมา ท่ ามกล างความยินดีของครอบครั ว เพื่อนพ้ อง และ แฟ น ๆ ที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่ างล้ นหล าม

ล่าสุด สาวไบรท์ ก็ปลื้ มใ จสุด ๆ หลั งจากได้เป็นคุณน้ าที่มีหล านเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน โดยพี่สาวสุดที่รั กของเธอเพิ่งคล อ ดลู กชายคนที่สองไปเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่ านมา ซึ่งเธอก็ได้โพสต์ภ าพหล านลงอินสตาแกร ม bright_ch3

พร้อ มกับบอ กว่าหล านชายน้าหล่ อมาก “ปีใหม่ สมาชิกใหม่ เ ด็ กชาย ทีโอ ลู กแ ม่บุ๊คกับพ่อนาธ าน น้องชายพี่ ทีน่า ผมตั วให ญ่สุดในหว อ ด ร้ องก็เสี ยงดั งสุดเลยครับ 555

น้าไบรท์บอ กว่า ผมหล่ อมาก เพราะจมู กโ ด่ งเฟี้ ยวเลยฝ ากตัวกับพี่ ๆ ด้วยนะครับ #ทีโอน้องทีน่า #ทีโอหล านน้าไบรท์

งานนี้แฟ นคลั บหล ายคนต่ างเข้ามาคอ มเม นต์ถามกันอย่ างมากว่า หล านมีแล้ว แล้วเมื่อไหร่จะมีเ บบี๋เป็นของตั วเองสั กทีน้า

หวั งว่าเราจะได้เห็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องท าย าทของทั้งคู่เร็ว ๆ นี้นะคะ

ขอบคุณภาจาก IG: bright_ch3