เป็กกี้ เปิ ดใ จ หลั งแต่ งงานกับลู กชายเพื่อน พร้อ มเผ ยส ามีดีทุกอย่ าง

เป็กกี้ เปิ ดใ จ หลั งแต่ งงานกับลู กชายเพื่อน พร้อ มเผ ยส ามีดีทุกอย่ าง

เป็นอีกหนึ่งผู้หญิ งอาร มณ์ดีมากความสามารถที่เรามักจะเห็นเธอจากหล ากหล ายบทบ าททั้ง พิธีกร นักแสด ง และ นักร้ อง สำหรับ “เป็ กกี้ ศรีธั ญญ า” ที่เพิ่งจะเข้าพิธีแต่ งงานกับแฟ นหนุ่มรุ่ นน้องที่อ ายุห่ างกันกว่า 13 ปีอย่ าง “ฐากูร ตะเภาพงษ์” แถ มยังมีดีก รีเป็นถึงลู กชายเพื่อนอีกด้วย แต่ก็ไม่เป็นอุ ปสร รค เพราะชีวิตคู่เต็มไปด้วยความหว านอยู่แล้ว

หากย้ อนกลั บไปในโมเมนต์ที่แฟ นหนุ่มขอแต่ งงาน ทั้งคู่อยู่ระหว่ างกำลังเดินทางไปท่ องยุโรปอยู่นั่นเอง โดย สาวเป็ กกี้ ได้โพสต์คลิปวินาทีแห่งความประทั บใ จในระหว่ างที่ทั้งคู่กำลังเที่ ยวที่ประเทศออสเตรีย แล้วแฟ นหนุ่มก็ทำเซอร์ไพรส์ขอเธอแต่ งงาน แบบที่เธอยังไม่ทั นตั้ งตัวเลยทีเดียว

ซึ่งจากวันนั้นจนถึงต อนนี้ก็เป็นเวลาร่ วม 4 ปีเเล้ว ทั้งคู่จึงถือฤ กษ์ดีในช่วงเช้า วันนี้ 5 ธันวาค ม 2565 ที่ผ่ านมา ทำพิธีแต่ งงานแบบเรี ยบง่าย โดยไม่ได้มีพิธีรีต องอะไรมากมาย มีเพียงญ าติผู้ให ญ่ภายในครอบครั ว รวมทั้งเพื่อนสนิ ทมาร่ วมงานเท่ านั้น ท่ ามกล างบรรย ากาศแส นอบอุ่ น

ล่าสุดทั้งคู่ได้ออ กมาเปิ ดใ จกล างร ายการ โต๊ะห นูแหม่ม ถึงหล ากหล ายประเด็ นที่ถู กพูดถึงอยู่บนโลกโซเชียล
หล ายคนเม้ าท์กันว่า เป็ กกี้ กิ นลู กชายเพื่อน
เป็ กกี้ : คือ เป็ ก รู้จักคุณแ ม่ฐากูรก่ อน เป็นเรื่องจริง เขาก็เป็นผู้ให ญ่ที่เราเคารพแหละ คุณน้อยเขาก็จะมีธุรกิจนู้นนี่เยอะ แล้วต อนนั้น เป็ ก เองก็อย ากมีธุรกิจทำความสะอ าด แบบว่าเปิดกิจการแ ม่บ้ านและก็ส่งต ามค อน โด และก็คุยกับเขา

ระหว่ างที่คุยกับเขามีวันนึงเวลาที่เขามาเนี้ย ก็จะพรีเซ นต์เรื่องลู กอยู่ทุกวัน คุณน้อยเขามีลู กอยู่ 3 คน ก็จะบอ กว่า ลูกประเส ริ ฐ ดี เริ่ ด รั กครอบครั ว ลู กเขาคนโ ตก็ทำงานบริษัทย าดีมากเลย ลู กคนเล็ กของเขาเป็นคนดีอะไรแบบนี้ เราก็ฟังเรื่องนี้มาไม่รู้เป็นห มื่ น เป็นล้ านครั้ ง

จ นหลั ง ๆ ก็ไม่อย ากฟังแล้วเรื่องที่เขาบอ กว่าลู กเขาดี ฟังผ่ านหู ๆ แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาก็ต ามให้ลู กมารับ แต่ต อนนั้น เป็ ก ไม่ได้เจอกับ ฐากูร นะ เพราะเดินแยกออ กมาจากคุณแ ม่เขาแล้ว

คนนี้มาเติ มอะไรในชีวิตเรา ?
เป็ กกี้ : ดีทุกอย่ างเลยค่ะ คุณหน วด ข้อเสี ยน้ อยมาก เราค บใครสั กคนที่เขาไม่มีข้อติอะไรในตัวเราเลย ไม่ว่าเราจะเป็นยังไง ไม่เคยเ กิ ดขึ้น เป็ ก รู้สึกว่า เป็ ก โอเค

เรียกว่าเป็นผู้ห ญิ งเก่ งที่ประส บความสำเร็ จทั้งในเรื่องงานและเรื่องความรั กเลยนะคะ อย่ างไรก็ขอให้ทั้งคู่รั กและดูแ ลกันไปนาน ๆ นะค่า

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก IG: pexky_sretunya และ รายการ โต๊ะห นูแหม่ม