โ ตเป็นหนุ่ มน้ อยแล้ว! น้องลีออง ลู กช าย เส ก โ ลโซ พร้อ มคำต อบซึ้ ง

โ ตเป็นหนุ่ มน้ อยแล้ว! น้องลีออง ลู กช าย เส ก โ ลโซ พร้อ มคำต อบซึ้ ง

เชื่ อว่าหล ายคนยังจำกันได้ สำหรับ “น้องลีออง” ลู กชายคนเ ล็ กของร็ อกเกอร์หนุ่มมากฝีมื ออย่ าง “เ สก โ ลโ ซ” กับนักแสดงสาว “แซ นวิ ช ปภาดา” ที่จากเ บบี๋ตัวเ ล็ ก ๆ ต อนนี้ได้โ ตเป็นหนุ่ มน้อยวั ย 5 ข วบแล้ว

ล่าสุด สาวแซ นวิ ช ก็ได้โพสต์คลิปถ าม-ต อบกับ น้องลีออง ผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัว แต่คำต อบที่ น้องลีออง ต อบมานั้น ทำเอาหล ายคนซึ้ งไปต าม ๆ กัน

แซ นวิ ช : ลีออง คิดถึงพ่ อไหม ?
น้องลีออง : คิดถึง

แซ นวิ ช : อยากเจอมั้ย ?
น้องลีออง : อย ากเจอ เขาร้ องเพลง เขาทำอาชีพร้ องเพลง

แซ นวิ ช : ลีออง เคยเจอเขาไหมละ ?
น้องลีออง : ก็เขาเป็นพ่ อห นู ก็ต้องเคยเจอสิ

แซ นวิ ช : เจอต อนไหนอะ ?
น้องลีออง : ก็เจอต อนเ ด็ ก ๆ

แซ นวิ ช : ถ้า ลีออง เจอ ลีออง จะทำยังไง ?
น้องลีออง : ก็จะสวัสดีครับก่ อนเลย

แซ นวิ ช : แล้ว ลีออง รั กพ่ อมั้ย ?
น้องลีออง : รั ก รั ก รั ก

หลั งจากที่ได้เห็น น้องลีออง ต อบคำถ ามแล้ว หล ายคนต่ างต อบเป็นเสี ยงเดียวกันว่า น่ารั กจริง ๆ ค่า อย่ างไรเราก็หวั งว่าจะได้เห็นภาพครอบครั วพร้อ มหน้ าพร้อ มต ากันอีกครั้ งนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก: แซนวิช ปภาดา โชติกวณิชย์