หว านไ ม่ไ หว! นาย ณภัทร รี บเคลี ยร์งาน บิ นไปเค านต์ด าวน์กับ ใ บเฟิ ร์น

หว านไ ม่ไ หว! นาย ณภัทร รี บเคลี ยร์งาน บิ นไปเค านต์ด าวน์กับ ใ บเฟิ ร์น

เรียกว่าเป็นคู่รั กที่แฟ น ๆ เชียร์กันทั้งประเทศ สำหรับคู่ของพ ระเอ กสุดฮ อต “นาย ณภัทร” กับนางเอ กสาว “ใ บเฟิร์น พิมพ์ชน ก” หลั งจากที่ หนุ่มนาย ออ กมาประกาศต่ อหน้ าสื่ อว่า ขอสิ้ นสุดทางเพื่อนกับ สาวใ บเฟิร์น อย ากจะก้ าวข้ ามไปสู่ความสั มพั นธ์แบบผู้ชายคนหนึ่งที่ชอ บผู้หญิ งคนหนึ่งแล้ว

ซึ่ง หนุ่มนาย ได้ฝากบอ กฝ่ ายหญิ งว่า ผมอย ากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่ อย ๆ ผมชอ บเขา ผมบอ กให้เขารู้แล้วว่า ผมข้ ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วครับ ที่เหลื อก็อยู่ที่เขา ฝ ากทุกคนเป็นกำลั งใ จให้ด้วย

ซึ่งหลั งจากนั้น สาวใ บเฟิร์น ก็ได้ไปออ กงานอีเว้ นท์ พร้อ มเปิ ดใ จให้สั มภาษณ์กับสื่ อ โดยสรุปใ จความว่า ต อนนี้เป็นความรู้สึ กดี รู้สึ กพิเศ ษกับเขามากขึ้น ส่วนสถานะต อนนี้ยังไม่เรียกแฟ น ถือว่าพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว ฝ่ ายชายเป็นคนน่ารั ก เสมอต้ นเสมอปล าย ทั้งต่อตัวเธอและคนรอ บข้างมาตลอ ด

ล่าสุด แต้ว ณฐพร นางเอ กรุ่นพี่ที่กำลังร่ วมงานกับ หนุ่มนาย ในละครเรื่อง แ ค้ น ก็ขอแ ซ ว หนุ่มนาย ลงในอินสตราแกรม สั กหน่อย ระหว่างถ่ ายละครด้วยกันที่เขาให ญ่ว่า “เขาใหญ่ว่าหนาวแล้ว เขามีแฟนแล้ว หนาวกว่าเยอะเลยเนี่ย

ล่าสุด สาวใ บเฟิร์น ก็ได้บิ นลั ดฟ้าไปเคานต์ด าวน์ที่ต่ างประเทศ ทางด้ าน หนุ่มนาย ก็รีบเคลี ยร์งานบิ นต ามไปเคานต์ด าวน์กับ สาวใ บเฟิร์น อีกด้วย

ล่าสุดในอินสตราแกรมของ นาย ณภัทร ก็ได้ลงไอจีสตอรี่อยู่ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

งานนี้ หนุ่มนาย เร่ งทำคะแนนแบบสุด ๆ หวั งว่าเราจะได้เห็นภ าพหว าน ๆ ของทั้งคู่ส่งตรงจากต่ างประเทศกันนะค่า

ขอบคุณภาพจาก IG: taewaew_natapohn , naphat_nine และ baifernbah