ปร าง กัญญ์ณรัณ เผ ยความใ สก ริ๊ งของผิ ว แค่ยืนเฉย ๆ ก็ส วย

ปร าง กัญญ์ณรัณ เผ ยความใ สก ริ๊ งของผิ ว แค่ยืนเฉย ๆ ก็ส วย

เป็นอีกหนึ่งนางเอ กสาวมากความสามารถที่กำลังโ ด่งดังอยู่ในต อนนี้อย่ าง “ปร าง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” ที่มีความสามารถทั้งด้ านการแสดง ร้ องเพลง และ เล่นดนตรี เรียกว่าเป็นผู้หญิ งที่มีความสามารถคร บทุกด้ านจริง ๆ

ซึ่ง สาวปร าง ก็ออ กอ าก ารเขิ นเบ า ๆ หลั งขึ้นเวทีโช ว์พลั งเสียง จนถู กแ ซ วว่า แ ย่ งงานนักร้ องแล้ว แถ มต อนนี้ยิ่งโ ส ดก็ยิ่งส วย จะหน้ าส ดก็ละมุ น ดูคลี น ๆ จะแต่ งหน้ าก็ดูแ ซ่ บ น่ารั ก เรียกว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ในลุ คไหนก็ดูดีไปหมด

ล่าสุด สาวปร าง ก็ได้เผ ยภ าพความใ สก ริ๊ งของผิ ว แบบไม่แต่ งหน้ าลงในอินสตราแกร ม ซึ่งเป็นลุ คที่ดูส วยแบบธร ร มชาติ กับห น้าส ด ที่ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่า เธอดูแ ลตัวเองได้เ ป๊ะ ผิ วหน้ าสุ ขภ าพดีมาก ไม่มีริ้ วร อยให้เห็นเลยทีเดียว

นอกจากจะเผ ยหน้ าใ ส ๆ แล้ว ลุ คนี้ของเธอคือ ความลงตัว ส วมเสื้อส ายเดี่ ยว แบบผ่ าบน ผ่ าล่ าง แต่ สาวปร าง ใส่ชุดนี้แล้วได้ฟี ลสบ าย ๆ มองเพลิ นแบบไม่มีเ บื่ อเลย

เป็นผู้หญิ งที่ผู้ห ญิงด้วยกันเอง มองแล้วยังห ลงรั ก เพราะเธอส วยแบบธร ร มชาติและยังมีความสามารถรอบด้ านอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก IG: ladiiprang